ЕВРОПАЛАТИ с инициатива за повече стажове в професионалното обучение

ЕВРОПАЛАТИ предлагат до 2020 г. половината от всички програми за професионално обучение да бъдат под формата на стажове. Инициативата бе разгледана вчера на заседание на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел, в което участва и зам. председателят на БТПП Георги Стоев, съобщиха от пресцентъра на Палатата.

Разяснявайки предложението на срещата в Брюксел, зам.-председателят на ЕВРОПАЛАТИ Марта Шулц посочи, че въпреки почти тригодишния ангажимент от страна на държавите-членки на ЕС да увеличат значително броя на стажовете, е налице слаб напредък. „Ето защо, ние от ЕВРОПАЛАТИ искаме да видим, че се полагат усилия. Подобряването на качеството и количеството на стажовете на територията на ЕС е от решаващо значение за справяне с младежката безработица и за способността ни да се развиваме”, подчерта Марта Шулц.

В момента само един от четирима студенти по професионално обучение преминават през стажуване, при което голяма част от обучението преминава в бизнеса. Тази цифра е твърде ниска, особено като се има предвид, че стажантските програми са известни с високата си пригодност за заетост до 80%. Стажовете водят до придобиване на умения на средно ниво, и ще продължават да съставляват 46% от работните места през 2020 г., особено в малките и средни предприятия.

Предложената водеща инициатива ще допринесе особено за изграждането на специфичните Препоръки по програма „Европа 2020“, работата на организацията „Cedefop”, Европейския алианс за стаж и програмата „Еразъм плюс”.

Търговско-промишлените палати имат ключова роля за повишаването на професионалните умения. По данни на ЕВРОПАЛАТИ всяка година 1,8 млн. души получават професионална квалификация от Палатите; 80% от Палатите участват в образование и обучение; 600 000 стажове са пряко управлявани от Палатите; 48% от Палатите предоставят първоначално или продължаващо професионално образование и обучение; 92% от Палатите предоставят обучение по предприемачество.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.