Евродепутати призовават за превенция срещу радикализацията в Интернет

Българският евродепутат Емил Радев е сред съвносителите на писмо, изпратено до главния изпълнителен директор на социалната платформа Twitter, призоваващо за по-голяма сигурност и разработване на по-ефективна стратегия за превенция срещу радикализацията в интернет. С писмото си евродепутатите питат още какви мерки се предприемат за орграничаване разпространението на екстремизма и материали съдържащи насилие и по-специално тези, в подкрепа на екстремистката групировка Ислямска държава и изискват разработването на по-достъпна система за докладване на екстремистка дейност онлайн.

Twitter е отворена платформа с над 302 милиона потребители в цял свят, които изпращат средно половин милиард “туита” всеки ден. Големият обем информация, както и фактът, че тя се предава на безброй езици налага своевременна намеса и съществуването на ясни правила за докладване на неправомерно съдържание, в това число екстремизъм, насилие и терористична дейност. За да отговори на това предизвикателство социалната платформа разполага с 24-часови екипи, които реагират на подадените сигнали, като за Европа компанията си сътрудничи с редица неправителствени организации, но също така и с правораздавателните органи на 28-те държави-членки.

“В Европейския парламент се отнасяме много сериозно към всяка заплаха за сигурността на европейските граждани, включително и в интернет. Именно поради това се свързахме с Twitter, като една от водещите социални платформи в интернет, за да ги призовем за повече действия за превенция на радикализацията”, коментира Емил Радев. По негови думи тепърва предстоят срещи между евродепутатите и представители на платформата, чиято цел ще бъде запознаване с политиките за сигурност, както и обсъждането на бъдещи действия с цел превенция и по-добра защита.

“Въпросът с онлайн радикализацията на европейските, и не само, граждани е изключително сериозен. Нужни са повече усилия от всички заинтересовани страни, а също така и координиран подход в борбата срещу радикализацията в интернет. Аз ще следя темата много внимателно, тъй като тя е и продължение на моята неотдавнашна среща с представители на Google и YouTube на същата тема”, допълва още Емил Радев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.