ЕС е уверен, че има инструментите за борба с тероризма

Само съвместно и с добре координирани действия държавите-членки на ЕС могат да отговорят на предизвикателствата пред сигурността. Около тази позиция се обединиха участниците в неформалния Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ в Рига, съобщи пресцентърът на МВР. Във форума участват и министрите Веселин Вучков и Христо Иванов.

Основната дискутирана тема бе борбата с тероризма. Министрите на държавите членки се обединиха около необходимостта от превенция и борба с радикализацията, от засилване на граничния контрол и обмена на информация между държавите членки и Европол, както и от по-тясно сътрудничество за противодействие на нелегалния трафик на оръжие.

Министрите бяха единни, че ЕС разполага с необходимите инструменти и усилията трябва да се насочат към бързото им прилагане. Изразиха убеденост, че само съвместно и с добре координирани действия на ниво ЕС държавите членки могат да отговорят по категоричен начин на предизвикателствата пред сигурността. Министрите подчертаха нуждата от бързо намиране на компромис с Европейския парламент за приемането на Директивата за резервационните данни на пътниците. Приета бе обща позиция, очертаваща действията, които следва да бъдат предприети през следващите месеци за ефективно противодействие на тероризма.

Снимка: Пресцентър

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.