Епархиите избират нови епархийски избиратели

 

В епархиите на Българската православна църква ще се състои изборът на новите епархийски избиратели, съобщиха от Светия синод на БПЦ. На 2 април Светият синод на БПЦ-Българска патриаршия реши, че заради изтичането на мандата на сегашните епархийски избиратели в църквата ще насрочи за 21 април изборите за новите епархийски избиратели. Тази сутрин във всяка епархия на БПЦ, след отслужването на Светата Божествена литургия в храма в нейното седалище, митрополитите или определено от тях с писмена заповед духовно лице, в присъствието на най-малко 2/3 от представителите на енориите, ще открие избирателното събрание. То ще състави списък на избираемите лица, който трябва да съдържа имената на не повече от 7 клирици и 7 миряни. От този съставен списък с тайно гласоподаване ще бъдат избрани трима клирици и трима миряни за епархийски избиратели. За избрани се обявяват получилите повече от половината от гласовете на присъстващите делегати, предава БТА. За направения избор се съставя протокол, подписан от председателя и от присъстващите делегати, който се изпраща на епархийския митрополит. Когато Епархийският съвет установи, че изборите са редовни, митрополитът утвърждава избраните епархийски избиратели, снабдява ги с писмено удостоверение и съобщава имената им на Светия синод.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.