Емил Радев призова Европарламента да се опрости признаването на официални документи

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, който е докладчик в сянка на Европейската народна партия, призова да се опрости процедурата за признаването на повече официални документи в държавите-членки. Това стана по време на дебат, провел се в правната комисия на Европейския парламент.
С предложението за регламент от 2013 г. се освобождават някои официални документи, издавани от органите на държавите-членки, от изискването за легализация и апостил. Понастоящем гражданите, които се преместват в друга държава-членка, често губят време и пари, за да докажат, че техните актове за раждане или брак са автентични, за да направят заверени преводи или да сложат необходимия апостил.
Европейската комисия и Европейският парламент предлагат доста широко приложно поле на регламент, като се включват документи, свързани с гражданското състояние, произход, осиновяване, място на пребиваване, гражданство и национална принадлежност, недвижимо имущество, правен статут и представителство на дружество или друго предприятие, права на интелектуална собственост, липса на съдебно минало, квалификации и учебни и академични справки и др.
В своята позиция от юни обаче министрите на правосъдието на държавите-членки ограничиха драстично приложното поле на регламента като оставиха основно документи, свързани с гражданското състояние.
“С постигнатия общ подход на Съвета досието може да бъде придвижено напред. Съветът обаче силно ограничи приложното поле на регламента, като изключи голяма част от предложените от Комисията и Европейския парламент документи, които се освобождават от формалности. Този подход до голяма степен намали търсения и желан от нас ефект на опростяване на процедурите”, заяви Емил Радев.
Освен освобождаването от апостил и легализация на тези документи се премахва и изискването за заверен превод. Това става, като се създават многоезични стандартни форми на всички официални езици на ЕС.
“Въпреки това от общо 12 документа, изброени в приложното поле, прието от Съвета, само за 4 се предвиждат многоезични формуляри. Надявам се това да бъде променено”, призова Емил Радев.
Българският евродепутат от ГЕРБ, който участва в преговорния екип на Европейския парламент с другите институции, коментира, че предстоят тежки преговори. “Надявам се, че с докладчика и с останалите докладчици в сянка ще успеем да постигнем напредък, който ще доведе до улесняване на ежедневния живот на гражданите, а не до въвеждането на още по-сложни механизми и процедури”, заяви още Радев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.