Емил Калчев: Бюджетният дефицит е повече от обезпокоителен

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ с коментар на данните, налични към средата на октомври. Според анализаторите на банката се задълбочава проблемът с бюджетния дефицит, който до края на август 2014 г. достигна 1.3 млрд. лв.

„Това е с 1.1 млрд. лв. над дефицита за осемте месеца на миналата година. При това, в тези алармиращи данни не са включени мерките, които трябва да бъдат предприети за решаване на казуса с КТБ, нито евентуални стъпки към смекчаване на структурни проблеми: в енергетиката, здравеопазването и др.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Единственият възможен изход е поемането на нов публичен дълг, който да отложи проблемите в бъдеще.

„Дори към момента държавният дълг расте достатъчно бързо: към края на август 2014 г. той достигна 18.6 млрд. лв., което е с 5.8 млрд. лв. повече от нивото му година по-рано. От началото на 2013 г. насам дългът се увеличава със средно 323 млн. лв. на месец, докато за периода 2010-2012 г. нарастването е с по 147 млн. лв., което е повече от два пъти. Още по-бърз темп едва ли би бил здравословен както за държавата, така и за икономиката, която се отличава с ниска конкурентоспособност. В момента такава стъпка е наложителна, но това не означава, че по-дългосрочните последствия от ускорено публично задлъжняване трябва да бъдат пренебрегвани“, допълни той.

В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано, че през август месечният индекс на индустриалното производство спада с 10.5 пункта спрямо юли, а строителството се свива с 2.4% на годишна база.

Според Калчев, по-бавното възстановяване на еврозоната, предизборната обстановка в страната и отпуските допринесоха за спада в индустрията през август. Очаква се задържане на спада и ръст на индекса през следващите месеци. От своя страна, свиването на строителството е в резултат от хроничното намаляване на сградното строителство (-9.7% за август), което не може да бъде компенсирано от растежа в сегмента на публичното и инженерното строителство (7.5% за август), следствие от държавната политика по изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура в страната.

Според анализа, паричната статистика на БНБ показва високо покритие на паричната база с валутни резерви, което е индикатор за стабилността на валутния борд. Кредитите към фирми и граждани също нарастват (с 1.9% на годишна база), достигайки 54.4 млрд. лв. Този ръст, за седми пореден месец, е положителен сигнал за динамиката на кредитирането през 2014 г. Нещо повече, за август годишният ръст на кредитите към фирми (2.9%) е много по-интензивен от този при кредитите към домакинствата (0.1%). Очаква се още по-силна подкрепа на кредитирането за бизнеси, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.