ЕК съди Великобритания за дискриминация спрямо граждани от ЕС

Европейската комисия дава Великобритания на съд заради това, че ограничава достъпа на гражданите от други страни от Евросъюза до социални плащания. Решението не е свързано с обсъжданите в момента мерки срещу евентуални имигрантски вълни от България и Румъния, а с вече съществуващ и прилаган от години ограничителен режим, съобщи БНР.

За да може да получава определени социални плащания в друга страна от Европейския съюз, всеки имигрант трябва да издържи специален тест за постоянно пребиваване. Той отчита семейното положение на кандидата, както и продължителността на престоя, професионалната му дейност, наличието на постоянен адрес. Според Европейската комисия тези условия, одобрени от всечки страни-членки, са достатъчно строги и стриктното им прилагане изключва злоупотреби.

Великобритания обаче прилага едностранно свой, различен тест – за право на пребиваване, в който са золожени и допълнителни изисквания. Според Еврокомисията той дискриминира гражданите на другите страни от Евросъюза, като ограничава достъпа им до плащания като детски надбавки и помощи за безработни.

След серия оплаквания от граждани на други страни-членки и петиции до Европарламента през 2011-а година Европейската комисия започва наказателна процедура срещу Великобритания. Последвалата обмяна на информация и позиции не дава очаквания резултат. Така Еврокомисията стига до решението за съд, което изтече предварително в британските медии и още преди да бъде официално обявено стана обект на сериозни критики и несъгласия в кралството.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.