ЕК проверява БЕХ за антиконкурентно поведение

Европейската комисия откри официална процедура, за да разследва дали „Български енергиен холдинг“ злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България. Комисията е загрижена, че „Български енергиен холдинг“ може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения. Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС. Откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, а само означава, че Комисията ще разгледа въпроса приоритетно, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Комисията проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на „Български енергиен холдинг“. Възможно е тези разпоредби да ограничават свободата на търговските им партньори да доставят електричество, закупено от „Български енергиен холдинг“, като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от БЕХ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася.

Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС.

Комисията е уведомила „Български енергиен холдинг“ ЕАД и българския орган за защита на конкуренцията, че е открила процедура по случая.

Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Михаил Андонов заяви пред БНР, че е изненадан от новината за разследването на Европейската комисия и изрази надежда, че проверката ще има положителен изход за България. Според Андонов провежданите търгове за продажба на електроенергия не са били в нарушение на европейските изисквания.

За времето, в което съм ръководител, и трите дружества в Български енергиен холдинг изготвяха правила за прозрачно провеждане на търговете за електроенергия, изтъкна Михаил Андонов.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.