Добра пролетна прогноза на ЕК за европейската икономика

 

Днес Европейската комисия потвърждава тенденцията на възстановяване на европейската икономика, която отчита в последните тримесечия. Растежът обаче все още е умерен, тъй като някои от досегашните стимули – като ниските цени на петрола и благоприятният курс на еврото, постепенно губят ефекта си. За трайно излизане от кризата са нужни решения на структурни проблеми, които варират между отделните страни членки.

В случая на България комисията повишава очакванията си за икономически растеж до 3.0% през 2015 г., предимно заради силния износ и ниските цени на петрола в световен мащаб. За тази година се очаква по-нисък ръст – 2.0%, най-вече в резултат на забавянето в усвояването на европейските фондове за периода 2014-2020 – явление, което се наблюдава в не една страна членка. Днешните предвиждания за икономическия растеж на България през 2016 са по-оптимистични в сравнение със зимната прогноза от февруари, в която комисията заложи ръст от 1.5%. Очакванията за растежа през 2017 г. също са коригирани в посока нагоре – от 2.0% на 2.4%, като той ще се дължи предимно на силно вътрешно потребление.

Публичните финанси остават стабилни – добрата събираемост на данъците води до повече приходи в бюджета, което от своя страна тласка дефицита на публичния сектор надолу. Важно е постигнатото в тази сфера да се запази и в бъдеще. Дългът също остава един от най-ниските в евросъюза и още по-нисък, отколкото при последните предвиждания – 28.1% от БВП през тази и 28.7% от БВП за следващата година.

Въпреки положителната тенденция, редица рискове остават. България трябва да положи повече усилия, за да се увеличат частните инвестиции. Те са необходими за стимулиране на растежа и за противодействие на продължаващото изтичане на хора. Макар това да води до по-ниска безработица, явлението е изкуствено – България напускат младите и добре подготвените, които имат знанията и уменията да допринесат за развитието на страната. Нужна е визия и стратегия за това как те да останат у нас, мотивирани да се развиват на територията на родината.

Важно е и максимално да се възползваме от еврофондовете и да ускорим усвояването на 32-та милиарда лева от новия програмен период, които се полагат на страната ни. Към тях сега се добавя и нова възможност: инвестиционният план “Юнкер”. България не бива да пропуска този шанс да засили икономиката си и да разкрие повече работни места за хората.

(Източник: официален сайт на Кристалина Георгиева)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.