ЕК дава 2 млн. евро за възстановяване на щетите от наводненията

Европейската комисия е приела на 9 април решение за отпускане на помощта от 1,98 млн. евро на България от фонд “Солидарност” за наводненията от юли 2014 г., съобщиха днес от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предстои иницииране на процедура по одобрение на бюджетни кредити от страна на Европейския парламент и Съвета, преди окончателното получаване на средствата. Те ще бъдат разпределени между засегнатите области и ведомства на базата на одобрената от Министерски съвет методология за разпределяне на средствата от фонд “Солидарност”. В последствие Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще организира срещи с всички териториални органи и ведомства, които ще бъдат определени за изпълнителни органи за определяне на списък с приоритетните операции за финансиране от фонда.

След наводненията от юли 2014 г. в Северозападен регион (град Мизия и с. Крушовица), през октомври 2014 г. България подаде заявление за подпомагане със Средства от фонд “Солидарност” на Европейския съюз, припомнят от МРРБ.

Още преди бедствието в Мизия щетите от наводненията през м. г. бяха оценени от предишното правителство на около 495 млн. евро. След наводнението в Мизия кметът на града каза, че щетите надхвърлят 5,5 млн. лева.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.