ЕК одобри българската стратегия за обществените поръчки

Европейската комисия е одобрила новоприетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки през 2014-2020 година, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

В писмо до българските власти генералните директори на Генерални дирекции “Вътрешен пазар и услуги” и “Регионална и урбанистична политика” на ЕК приветстват приетата на 9 юли стратегия.

България е първата от страните със систематични трудности, която предприема структурирани и решителни действия за преодоляването на проблемите, посочват в писмото ръководителите на двете генерални дирекции на ЕК.

Правителството усилено работи по възстановяване на временно прекратените плащания по програмите “Околна среда” и “Регионално развитие”. Очакванията са, че плащанията по ОПОС трябва да бъдат възобновени до няколко седмици, а по ОПРР най-късно през есента.

Влезлите в българската икономика средства в мандата на настоящото правителство по Структурния и Кохезионния фонд възлизат на над 1,6 милиарда лева.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.