ЕК ни отпуска 10,5 млн. евро за наводненията от юни 2014 г.

Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта от 10,5 млн. евро на България от фонд „Солидарност“ за наводненията от юни 2014 г. До 5 април България трябва да получи тези средства, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Решението на ЕК е взето след одобрение на бюджетни кредити от страна на Европейския парламент и Съвета. Средствата ще бъдат разпределени между осемте най-пострадали области. Засегнатите общини в областите Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Бургас, София-област, Габрово и Шумен, както и четири министерства, трябва да подадат конкретни проектни предложения за финансиране с получените средства. Те ще бъдат използвани за възстановяване на публичната инфраструктура, засегната от бедствието. Договорите ще бъдат сключени веднага след одобрение на проектите. Срокът за изпълнение е 18 месеца след датата на постъпване на помощта.

Заявлението за подпомагане на България след наводненията от миналата година беше подадено и одобрено за финансиране от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз през октомври 2014 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.