Двама служители от КЗК обучавали кандидати за обществени поръчки как да се възползват от грешки на възложители

Двама членове на Комисията за защита на конкуренцията – Александър Александров и Елена Димова, са обучавали кандидати за обществени поръчки как да се възползват от допуснатите от възложителите грешки и пропуски, когато обжалват поръчките. Това съобщиха от Комисията за конфликт на интереси. Оттам са установили, че Александров и Димова са били лектори на частни семинари по теми около обществените поръчки и обжалванията им, получавали са възнаграждение за съветите си, а отделно част от фирмите на семинарите вече са били и страна по процедури пред КЗК, тъй като са обжалвали поръчки.
Комисията за установяване на конфликт на интереси е излязла със становище, че законът е бил нарушен. Двамата са в конфликт на интереси и за това, че са дали съгласието си да бъдат обявени за лектори на частните семинари, за да може по този начин да се съберат повече участници и съответно повече средства от таксите, които фирмите са плащали за обучението.

Александров и Димова са получили заплащане на база сключени договори с дружествата организатори, като в цената са включени и консултации с лекторите.

Основание за образуване на производството са публикувани в медиите обяви, рекламни материали и съобщения за организиране и провеждане на семинари и други обучителни мероприятия през 2011 и 2012 г., свързани с измененията и практическите проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки. Тези семинари са насочени към адвокати, адвокатски дружества, юрисконсулти на юридически лица – възложители на обществени поръчки, както и към други лица, чиито професионални задължения са свързани с различните фази на процедурите за възлагане на обществени поръчки – организиране, провеждане, обжалване и процесуалната защита и др.

Двама от членовете на комисията за конфликт на интереси – Паскал Бояджийски и Николай Николов, са с особено мнение, тъй като според тях не е пряко доказано, че участниците в семинарите са имали изгода и са заинтересовани от актовете, издавани именно от двамата членове на КЗК. А до такъв извод не се стига, тъй като КЗК е колективен орган, а и не са разглеждани конкретни казуси с участниците в семинарите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.