Добромир Добрев е избран за член на УС на Райфайзенбанк

Надзорният съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД избра Добромир Добрев за член на Управителния съвет на банката с ресор „Корпоративно банкиране”. Управителният съвет на Райфайзенбанк ще се състои от 6 души – Момчил Андреев, председател и членове – Ани Ангелова, Добромир Добрев, Евелина Милтенова, Моника Фюрнзин и Ценка Петкова.

Добромир Добрев поема функциите на Надежда Михайлова, която продължава кариерата си извън Райфайзенбанк. Той работи в Групата Райфайзен от 2003 г., като през 2005 г. е назначен за началник отдел Корпоративно банкиране – среден пазар. От 2006 г. насам, той оглавява Райфайзен Лизинг България ООД.

Добромир Добрев е магистър от Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Говори английски и немски език. Женен с едно дете.

Назначението на Добромир Добрев предстои да бъде одобрено от БНБ и да бъде вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.