Добивът на шистов газ и уран не носят енергийна независимост

През последните месеци напрежението в Черноморския регион ескалира, което изведе като приоритетни въпросите за националната сигурност на България. Русия нарушава правилата на международната общност и подписаните спогодби, с което предизвика острата реакция на Европейския съюз. В тази ситуация парламентарното мнозинство в България и избраното от него правителство действат изключително вредно за интересите на страната ни. С позициите и действията си, те застрашават не само икономическата стабилност на България, но и членството на страната ни в Европейския съюз.

Диверсификацията на енергийни суровини би трябвало да е една от кризисните мерки за България, при положение че целият ни внос – 100% от ядреното гориво, 99% от нефта и 87% от газа – идва от една държава. На фона на тоталната ни зависимост от първични енергийни суровини с руски произход, парламентът решително и безотговорно легализира изграждането на „Южен поток“, в нарушение на европейското законодателство. По този начин България трупа нови заеми, затвърждава монопола на Русия за внос на енергийни ресурси и унищожава голяма площ от природата на страната ни. Всичко това се случва в условията на значително забавяне за прилагането на Третия енергиен пакет на ЕС, който да доведе до свободен пазар на търсене и предлагане; на дискриминационни и противоконституционни мерки спрямо сектора на ВЕИ, в синхрон с манипулативна кампания на властимащите срещу зелената енергия; на предвидим фалит на НЕК, заради огромната и нарастваща задлъжнялост, следствие на изкуствено поддържани ниски цени и излишни харчове за АЕЦ „Белене“, БЕХ и др. Нещо повече, официално се обсъждат категорично неприемливи предложения, като подновяването на уранодобива, доказал своите пaгубни въздействия върху природата и човешкото здраве.

От друга страна, кризата в Украйна и енергийната зависимост на Европа от Русия все по-често се използва от САЩ за натиск и лобиране в полза на техни корпорации, които да получат правото да добиват шистов газ чрез технологията фракинг. Високопоставени лица от САЩ и ЕС (Великобритания, Полша) активно промотират фракинга, но умишлено скриват факта, че такъв способ не води до бърза диверсификация, поради технологичните му особености – необходими са години на добив с десетки хиляди сондажи, за да се задоволят дори сегашните доставки от газ. Освен това, зависимостта за потребителите ще остане, без значение дали ще е от други компании, или от самата „Газпром“, която също развива и използва фракинг. В кампанията, която „Зелените“ и други организации провеждат успешно по света, винаги се е изказвало и важното уточнение, че неконвенционалните въглевордороди (в т.ч. шистов газ, битумни пясъци, газ от въглища и др.) са изчерпаеми в близко време ресурси. Отделно, за тяхното проучване и добив са необходими колосални количества вода и площи, а технологията фракинг доказано създава локални земетресения, отравя подпочвени и повърхностни водоизточници и бълва в атмосферата огромни количества парникови газове. Тези факти са резултат от подробни изследвания на Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, редица национални институции, университети, реномирани научни департаменти в САЩ и Европа.

Зелените а вярваме, и значителна част от обществото в България, остро ще се противопостави на всеки опит за премахване или заобикаляне на забраната за фракинг, въведена през 2012 г. Изключително обезпокоително изглеждат част от предложенията в Закона за подземните богатства, който вече е в процедура за окончателно гласуване в Народното събрание. Зелените протестираме срещу опитите да се освободят от отговорност и регулации по отношение на промишлените отпадъци добивните компании, които сондират в шелфа и морската икономическа зона на Черно море. Тези законови поправки видимо се правят в услуга на няколко енергийни корпорации и могат да създадат условия за безконтролни нарушения на европейското законодателство и скрит добив на неконвенционални въглеводороди, застрашаващ туризма и риболова по Черноморието. Настояваме тези поправки да бъдат отхвърлени от депутатите при гласуването им.

Влошената ситуация в енергетиката на България, в съчетание с нарасналия риск за националната сигурност, изискват да се предприемат спешни краткосрочни и средносрочни мерки, които да доведат до предотвратяване на енергийна криза, устойчиво развитие на икономиката, социална сигурност и нарастваща заетост, подобрени условия на жизнената среда, конкурентноспособност и енергийна независимост на местно и национално ниво.

На първо място това трябва да стане чрез масирана кампания за енергийна ефективност, диверсификация на източниците на основни енергийни суровини, децентрализация на производството и управлението на сектора, като приоритетно се насърчава изграждането на микс от малки екологични ВЕИ системи, които водят до енергийна независимост на домакинствата, фермите, малкия бизнес, общностите и населените места. В краткосрочен план е необходимо максимално ускорено доизграждане на междусистемни връзки с Турция, Румъния и Сърбия и намиране на друго трасе на връзката с Гърция, чрез които България да има достъп и до други доставчици на газ. Паралелно с това, в кратки срокове следва да се облекчат режимите, да се съкратят сроковете и да се подпомогнат всички домакинства и ферми, които желаят да изградят за собствени нужди инсталации за биогаз, соларни покривни панели и други ВЕИ, без да разчитат на високи преференциални тарифи.

В средносрочен план е необходимо да се приложат интегрирани стратегии за населените места и регионите, чрез внедряване на умни мрежи, технологии за съхранение и пренос на енергия, архитектурни решения за нулево енергийни сгради и спиране на големи енергийни мощности с изтичащ експлоатационен период.

За да се прекратят спекулациите с темата „газификация на България“, ПП „Зелените“ настояваме за безпристрастен анализ колко газ е необходим на България и за какви нужди. Тогава ще бъдат прекратени и внушенията, че на България й трябва все повече газ. Настояваме да се прекратят лобистките спекулации – отново в полза „Газпром“, но и на „Шеврон“ и други чужди компании, които очакват да навлязат в България – за усилено битово газоснабдяване (30% до 2020 г.), което под маската на „екологизация“ на енергетиката, ще зароби българския потребител по подобие на действащите топлофикационни дружества.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.