Днес е денят на свобода от правителството

Днес, 1 май, е Денят на свобода от правителството, колкото и многозначително да звучи това точно в Деня на труда, когато всъщност хората искат преди всичко заетост и достойна отплата за труда си. В Америка този ден се нарича Tax Freedom Day. Датата е фигуративна и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено от началото на годината се влее в бюджета и никъде другаде.

В Деня на труда се очаква да сме изработили достатъчно, за да си платим данъците през 2013 г., и да започнем да работим за себе си. На българска почва изчисленията са направени от Института за пазарна икономика (ИПИ).

В България Tax Freedom Day традиционно се пада някъде през месец май, като по-ранното му настъпване през последните 4-5 години се дължи както на планираните по-скромни, заради кризата, приходи и на заложения бюджетен дефицит, така и на постъпленията от различните европейски фондове.

За средната класа обаче денят на свобода от правителството може да дойде дори през лятото, защото те ще понесат тежестта и на  нововъведения данък върху лихвите, тъй като огромната част от депозитите принадлежат именно на средната класа, отбелязват анализаторите от ИПИ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.