ДМБ: Нека служебното правителство не се прави на тъмно

“Непрозрачността в президентския подход за съставяне на служебно правителство буди сериозни опасения за влияние и намеса на олигархични и икономически интереси, каквито виреят най-силно в сумрака на тайните договорки и неясните ангажименти зад кулисите”. Това се изтъква в послание на движение “Модерна България” (ДМБ) до политическите партии, работодателските и синдикалните организации.

Ето и пълният текст на посланието:

“Свидетели сме как за втори път президентът Плевнелиев съставя служебно правителство напълно непрозрачно и задкулисно. Разбира се, че суверенно конституционно право на държавния глава е да назначи такъв тип преходен кабинет, който да подготви изборите и да управлява текущите дела докато българските граждани се произнесат за посоката на управлението и се излъчи по парламентарен път легитимен кабинет, основан на волята на избирателите.

Но това суверенно право не означава тайни преговори и пазарлъци, задкулисни консултации и непрозрачно вземане на решение от президента. Изискванията за откритост и прозрачност са още по-големи в условията на остра обществена и политическа конфронтация и кризисни процеси в обществото и държавата. Националните интереси налагат безусловно служебното правителство да включва авторитетни и консенсусни фигури, да се обляга на съгласието на възможно по-широки и разнородни обществени среди.

Непрозрачността в президентския подход за съставяне на служебно правителство буди сериозни опасения за влияние и намеса на олигархични и икономически интереси, каквито виреят най-силно в сумрака на тайните договорки и неясните ангажименти зад кулисите.

Тези съмнения се засилват и от странната настойчивост на президента Плевнелиев и определени политико-икономически кръгове за придаване на някакви извънредни правомощия на служебното правителство, ненужни многомилиардни заеми и т.н.

Ето защо, гражданското непартийно Движение “Модерна България” настоява:

1. Президентът Плевнелиев да изпълни предизборното си обещание, че “ключови думи при президентските назначения ще са прозрачност и правила” и ще прилага система, “която да гарантира общественото участие както при номинирането, така и при обсъждането на съответните кандидатури”. Това означава, че г-н Плевнелиев трябва да проведе публични консултации за състава на служебното правителство с парламентарните партии, с легитимни политически, граждански и браншови организации, с работодателите и синдикатите. На базата на тези консултации да определи широкоприемливи за българските граждани премиер и министри, които да допринесат за снижаване на безогледната конфронтация и политическо напрежение, които тровят живота на България през последните месеци.

2. При формулирането на целите и задачите на служебното правителство да се придържа към произтичащите от неговия особен статут ограничения във функциите, очертани ясно и непротиворечиво както в задължителното тълкуване, дадено от Конституционния съд на България в Решение № 20 по к.д. № 30 от 1992 г., така и в доктрината на конституционното право.

3. Призоваваме държавният глава да изпълни с реално съдържание декларациите си срещу олигархичния модел на управление и да не превръща служебния кабинет в параван на задкулисието. Трябва да е ясно “КОЙ” предлага служебните министри”, се казва в писмото, подписано от Борислав Цеков.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.