ДКВЕР иска рязко поевтиняване на тока от ВЕИ, среща отпор

Днес на обществено обсъждане представители на ДКЕВР огласиха доклад, в който се предвижда рязко поевтиняване от 1 юли на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Или по-точно казано: рязко намаляване на цените, на които електро-разпределителните предприятия (ЕРП) са длъжни да изкупуват тока от ВЕИ. Както и можеше да се очаква представителите на производителите на вятърна и слънчева енергия, които присъстваха на обсъждането в ДКЕВР, остро възразиха срещу предложенията на ценовия регулатор и дори обвиниха държавната комисия в нарушаване на административно-процедурните правила при изготвяне на доклада за цените.

На общественото обсъждане присъстваха още представители на министерство на икономиката и енергетиката, на трите ЕРП, на “Българска ветроенергийна асоциация”, на други заинтересовани дружества и организации.

От Министерство на икономиката и енергетиката, заявиха, че ще подадат писменото си становище по доклада, когато се запознаят с него.

Председателят на ДКЕВР Боян Боев обяви,че на закрито заседание на 1 юли ще се вземе решение за преференциалните цени за енергията произведена от възобновяеми източници.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.