ДКЕВР: Трите ЕРП-та са извършили над 2600 нарушения

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) обяви днес резултатите от направения одит на трите електроразпределителни предприятия, опериращи на територията на България. На 12 май ДКЕВР е приел докладите на работните групи за извършените регулаторни одити на трите ЕРП-та, които бяха проведени в продължение на 4 месеца от експерти на Комисията и външни експерти.

Над 2600 нарушения са констатирани при одита на ЧЕЗ Разпределение, ЕВН и Енерго-Про. Не става дума за един или два акта, а 2690 различни нарушения, подчертаха на специална пресконференция експертите от комисията-регулатор.

Изключенията са се превърнали в порочна практика и за трите ЕРП-та. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки се заобикалят. Това дава възможност за пренасочване на значителен размер средства на трети лица без провеждането на съответните обществени поръчки”, обясни председателят на ДКЕВР Боян Боев.

Едно от огласените нарушения е, че енергията, доставяна по мрежите, не отговаря на стандарта за качество, т.е. напрежението е по-ниско или по-високо от онова, което следва да бъде по закон. От ДКЕВР изтъкнаха, че напоследък в изнесените приемни на комисията по места са постъпили много жалби за некачествено електроподаване, като в редица случаи се е стигало и до изгарянето на голям брой електрически уреди.

Друго масово срещано нарушение в работата на трите ЕРП е свързано с масовата подмяна на електромери, които според нормативната база трябва да се сменят на всеки 6години. Само при ЧЕЗ от направени 1283 проверки са констатирани 1088 нарушения.

При ЕВН при 553 проверки са установени 349 нарушения – т. е. налице са нарушения в над 63% от проверките.

Трето масово нарушение е отчитането на консумирана електроенергия за период, по-дълъг от утвърдения от ДКЕВР. Т.е. вместо ЕРП-то да отчита енергията за законоустановения срок (31 дни), те са отчитали за по-дълъг период, което е увеличило сметките за ток на хората за отчетения не по законоустановения период.

“Наред с констатираните нарушения е установено изплащане на необосновани комисионни на свързаните дружества, необосновано високи разходи за мениджърски и консултантски услуги и неотразени във финансовите резултати по-малко разходи за технологични загуби по мрежата на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, “ЧЕЗ Разпределение България” ЕАД и “Енерго-Про Мрежи” АД”, се посочва в доклада.

При одита е извършен и задълбочен анализ на финансовите показатели на трите ЕРП-та, включително отчетените приходи, технологичните загуби и административните разходи и разходи за експлоатация и поддръжка.

Дружествата през целия период са отчели милиони левове като приходи над утвърдените. В допълнение те са имали необходимост от много по-малък размер технологични загуби в сравнение с това, което те са заявили и им е заложено от регулаторния орган.

Въпреки това дружествата не са отчели по-големи печалби, а са използвали тези спестени пари за увеличаване на административните разходи, в т.ч. консултантски услуги, комисионни, мениджърски услуги, външни услуги от свързани лица и др. преки разходи за експлоатация и поддръжка, бе съобщено на пресконференцията.

Тези одити не бива да се бъркат с процедурата по отнемане на лицензиите на крайните снабдители, която върви съгласно процедурните правила и която стартирахме на 19 март, уточниха представителите на ДКЕВР.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.