ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензите на трите ЕРП

ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите за извършване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“, издадени на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби, съобщиха от пресцентъра на Комисията.
Както е известно, във вторник изтече крайният срок, в който трите ЕРП трябваше да издължат 318 млн. лева на НЕК. Те бяха предупредени от министъра на енергетиката Драгомир Стойнев, че ако не покрият дълговете си, ще започне процедура за отнемане на лицензиите им, тъй като с действията си застрашават енергийната сигурност на страната.
Решенията на ДКЕВР като независим регулаторен орган, чиято основна дейност е да съблюдава спазването на регламентираните в ЗЕ цели и принципи, между които са гарантиране на националните интереси и сигурността на енергийните доставки, са продиктувани от необходимостта да се прекратят незаконосъобразните действия на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби и да се осигури нормалното функциониране на електроенергийната система.
ДКЕВР коментира, че трите ЕРП извършват прихващане на свои вземания с насрещно задължение към Националната електрическа компания, като по този начин нарушават разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.
Към настоящия момент, по предоставена информация от НЕК, задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали до 347, 6 млн. лв., от които:
ЕВН България Електроснабдяване дължи 216, 6 млн. лв.
ЧЕЗ Електро България дължи 67.3 млн. лв.
и Енерго-ПРО продажби дължи 63.7 млн. лв.
Комисията определя седемдневен срок, в който ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби да преустановят нарушенията и да отстранят последиците от тях.
Електроснабдителните дружества имат 14-дневен срок за предоставяне на писмени становища по решенията за откриване на процедури за отнемане на лицензии.
На 7 април 2014 г. от 10.00 часа е насрочено открито заседание на ДКЕВР за обсъждане на производствата по отнемане на лицензиите на трите електроснабдителни дружества.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.