ДКЕВР х 2 и ще се избира от парламента

ДКЕВР да се раздели на две и членовете й да се избират от Народното събрание, приеха депутатите на първо четене, съобщи „Фокус”. Предложението беше прието със 133 гласа „за”, един против и 19 „въздържал се”.

Единият състав на комисията ще се занимава с въпросите на енергетиката, а другият – с въпросите на водоснабдяването и канализацията. Съставите ще вземат самостоятелни решения в рамките на комисията, като по този начин се цели подобряване на бързината и качеството на работа на регулатора.

Според вносителите с предвижданите изменения се осигурява по-голяма самостоятелност по отношение на организацията на работа и определяне на необходимите финансови елементи за ефективно осъществяване на регулаторните цели.

В мотивите към предложените предложения е записано, че с цел гарантиране независимостта на регулатора в закона следва да се посочи изрично, че той не трябва да търси или приема директни инструкции от правителството или от друго публично или частно лице, че трябва да работи независимо от всякакви пазарни интереси и да взима самостоятелни решения, каквито са конкретните формулировки на текстовете в Третия либерализационен пакет.

Предвид тези принципи назначаването и освобождаването на членовете на комисията се предлага да става не от Министерския съвет, както е понастоящем, а от Народното събрание, като в съответствие със Закона за администрацията. Това налага дефинирането на регулатора като комисия, а не като държавна комисия към Министерския съвет. Номинациите на кандидатите се предлага да бъдат от народните представители и парламентарни групи, като е предвидена възможност юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и с определен предмет на дейност, както и национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите също да могат да предлагат на народните представители и на парламентарните групи кандидатури за членове на комисията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.