Директорите на КТБ: БНБ огласи пасквил, вместо одит

След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. Това заявяват в отворено писмо до медиите отстранените изпълнителни директори на КТБ АД по повод изнесените вчера от БНБ данни за одитния доклад на Корпоративна търговска банка, съобщава ТВ7.

Според тях БНБ “демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение”.

Те твърдят, че според закона централната банка трябва да обяви доклад на квесторите за състоянието на банката, а вместо това тя оповестява “неформални, неангажиращи и без правна стойност становища на консултанти – одиторски фирми, които не са предвидени от закона при регламентацията на режима на специалния надзор, под който се намира КТБ АД”.

Според ръководителите на КТБ изводите в докладите не могат да се ползват директно от БНБ, тъй като съгласно сключените консултантски договори одиторските фирми са подписали условие, че не поемат никаква отговорност за докладите и заключенията в тях пред Централната банка.

БНБ няма право да основава каквато и да било своя позиция върху одиторските доклади, се твърди в писмото. “В договорите изрично е записано, че докладът не е предназначен да послужи като доказателство или друго експертно заключение в съдебни или други производства. С други думи – не е достатъчно експертен, за да издържи в съда, въпреки че БНБ заявява как е предала докладите в СГП”.

При обжалване пред съда ще бъде проверявано и дали квесторите имат изискуемия от закона 5-годишен стаж на ръководни длъжности в банка и при липса на такъв всички техни действия могат да се окажат нищожни със следващите от това негативни последици не само за БНБ, но и за държавата като цяло, пишат още директорите на банката.

Те твърдят още, че БНБ води политика на принудително влошаване на състоянието на банката с цел пълната й декапитализация и отнемането на нейния лиценз.

Ръководителите на банката цитират данни, според които към 30 септември тази година капиталът на КТБ все още е положителен.

Според тях заради това БНБ е приложила допълнителна обезценка на кредитите при прилагане на нова методика, приета през август 2014 г., за да може загубата да нарасне със сума, която е достатъчна за постигане на крайната цел – отнемане на лиценза и ликвидиране на КТБ АД.

На база на неофициалните оценки БНБ си позволява да отправя клевети за извършени документни престъпления, твърдейки, че финансови и надзорни отчети пред управление “Банков надзор” на БНБ са били недостоверни и подвеждащи, заявяват още банкерите.

“Това поведение е безотговорно и несъвместимо с висотата, която трябва да заема институцията, тъй като не може да се твърди нещо, което не е доказано, не може през призмата на нова ситуация и нови приети от квесторите правила да се оценяват документи, изготвени при други обстоятелства и при действие на издадени от БНБ актове, които не е констатирано да са нарушени”, пише още в писмото.

“Фрапантната цифра от над 4,222 млрд. лв. обезценка на активите, произтичаща основно от оценка на вземания по кредитни сделки, от които нито една не е сключена по време на управление на квесторите, означава, че загубата е трупана с месеци, ако не и с години и не може да не е усетена дори от неспециалисти. През цялото време обаче дейността на КТБ АД е одитирана от авторитетна, международно призната външна одиторска фирма и отчетите са представяни в БНБ, която освен това периодично е извършвала и надзорни инспекции, като нарушения не само не са констатирани, а и КТБ АД няколко дни преди специалния надзор е определена от самата БНБ като стабилна банка и в това качество й е разрешено да придобие акциите на ТБ “Креди Агрикол”. Това означава, че ако КТБ АД изобщо има вина за състоянието си, то многократно по-голяма отговорност следва да носи висшето ръководство на БНБ, която по закон е длъжна да следи за стабилността на банките”, заявявят ръководителите на КТБ.

“С оповестяване на оценки, които нямат одиторска стойност, БНБ за пореден път показва, че е готова да ползва всякакви средства, за да се докаже несъстоятелното твърдение на Управителя на БНБ от началото на кризата за лоши кредити над 3,5 млрд. лв.

Отново обръщаме внимание на факта, че отнемането на лиценза на банката на база на данни, които са резултат от управлението на КТБ АД от Централната банка, противоречи на закона. Въпреки това г-н Искров се кани с помощта на Управителния съвет на БНБ да направи точно това и да ликвидира КТБ АД – въпреки готовността на основните акционери и външни инвеститори да възстановят нормалната дейност на банката, каквато възможност не им се дава вече трети месец.

Готова ли е Централната банка за последствията от това си решение върху цялата банкова система? Готово ли е настоящото правителство за последствията от това решение върху публичните финанси не само към днешна дата, но и за години напред? Готови ли са политическите сили, които искат да управляват България, за последствията върху икономиката, бюджета и инвестиционния климат?”, пишат още ръководителите на банката.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.