Дипломатически камшик за съдебната реформа

Посланиците на седем европейски държави изненадаха българските власти и общественост със съвместно изявление, в което призовават – като приятели на България (което е изрично подчертано) за бърза съдебна реформа, подобряване на управлението на съдебната власт, както и за качествен скок в борбата с корупцията.

Изявлението бе разпространено като общо писмо до медиите на посланиците на Франция – Ксавие Лапер дьо Кабан, Нидерландия – Том ван Оорсхот, Белгия – Аник ван Калстър, Австрия – Роланд Хаузер, Дания – Кристиан Кьонигсфелд, Финландия – Хари Салми, временно изпълняващ длъжността Посланик на Великобритания – Сара Райли. Всички те споделят очакването си, че България ще постигне съществен напредък до лятото на тази година.

Ето и пълният текст на изявлението на дипломатите:

“Като група от единомислещи посланици на страни от Европейския съюз ние следим отблизо напредъка на България при покриване на критериите, заложени в Механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

Както заявихме в писмото си от декември 2014 г., ние гледаме на своята активна подкрепа по отношение на усилията за реформи в България като на неизменна част от нашето партньорство в рамките на ЕС.

След доклада по МСП от януари 2015 г. отново бихме желали да подчертаем политическия консенсус, показан от българския парламент при приемането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформите в съдебната система.

Ние очакваме този консенсус да се превърне в конкретни законодателни стъпки, гарантиращи прилагането на стратегията, особено с оглед на структурата и функционирането на Висшия съдебен съвет и засилването на борбата с корупцията на най-високо ниво.

Подобряване на управлението на съдебната власт е спешен въпрос

Самият Висш съдебен съвет може да демонстрира водеща роля в тези реформи, като се съсредоточи върху ефективното решаване на проблемите, свързани с разпределението на делата, провалите в интегритета и неправомерното политическо или друго влияние върху магистратите.

Намеренията за реорганизация на прокуратурата са добре дошли и трябва да бъдат изпълнени. Началото на реорганизацията на сектора на сигурността и ангажиментът да не се допуснат оперативни празнотите в тази посока са положителен знак. Ние очакваме, че те скоро ще доведат до видими и конкретни резултати в работата по нови и висящи дела, водещи до заключения и присъди.

Необходими са специфични действия от съответните институции по отношение на делата с висок обществен интерес, като например случая с КТБ

От решаващо значение е качественият скок в борбата с корупцията. Необходима е нова силна и ефективна институционална рамка. Една такава рамка трябва да включва елементи от реални и ориентирани към резултата проверки на интегритета и достатъчно независим капацитет за разследване и обвинение.

Осъществяването на съдебната реформа е национален приоритет, припознат от българските политици, професионалистите в областта на правото и представителите на гражданското общество.

Примери от други страни в региона показват, че реална и съществена промяна е възможна.

Ние, като приятели и партньори, трябва да споделим нашето очакване, че – като се имат предвид амбициите за реформи на настоящото правителство – България ще постигне съществен напредък до лятото на 2015 г.”, завършва изявлението на посланиците.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.