Дипломати и банки притеснени от хаоса във ВЕИ сектора

Тази сутрин ВЕИ секторът за четвърти пореден път се събра пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), за да протестира срещу въведените от 14 септември такси за достъп, с които, според представители на сектора, им се отнемат до 40% от приходите. Днес протестът е по-малоброен и по-тих в сравнение с предишния, когато също се забеляза отлив на желаещи да протестират. Това е така, тъй като Столична община в последния момент е отказал да издаде разрешение за протест, но все пак част от ВЕИ производителите решиха отново мирно да изразят протеста си, пиейки кафе пред входа на енергийния сектор. Владимир Аличков от Българската фотоволтаична асоциация заяви, че кръгът, изразяващ недоумението и съпротивата си срещу решението на ДКЕВР, се разширява, като в него вече са включени представители на банковия сектор и европейските институции. С писмо от миналата седмица Асоциацията на търговските банки в България заявява, че иска ясна рамка, която да регулира ВЕИ сектора у нас, която да бъде дългосрочна. Вчера президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Сума Чакрабарти е изпратил писмо до премиера на Бойко Борисов, в което изразява загриженост във връзка с „неочакваното решение" от 14 септември на ДКЕВР. В съобщението се посочва, че въвеждането на такса за достъп ще доведе до това, че инвеститорите ще станат нежизнеспособни и няма да имат възможност да се разплащат на банките, от които са теглили заеми. По думите на Аличков, в момента целият ВЕИ сектор предоговаря сключените условия с банките. Най-често банките са склонни да отложат и да разсрочат плащанията по главницата, но без да променят срока на договора. Аличков изтъкна, че представители на 15 дипломати от 15 страни са изпратили писма до премиера Бойко Борисов, които също настояват за по-ясна и по-устойчива регулаторна и законодателна среда за ВЕИ сектора. В момента производители на електричество от възобновяеми източници обмислят и най-вероятно ще връчат писмо-жалба в представителството на Европейската комисия у нас. Това ще се случи следващия понеделник, когато отново е организиран протест на сектора, каза още Аличков. По думите му, въпреки че все още няма подписани общи условия в договорите между ВЕИ сектора и Енергоразпределителните дружества след въвеждане на таксата за достъп дружествата изпращат фактури, с които да приберат таксите, като в тях е посочен срок от три дни, който ако не бъде спазен може да доведе до спиране до изключването на ВЕИ производителя от електроенергийната система на страната.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.