Димитрис Аврампулос: България и Румъния трябва да бъдат в Шенген

България и Румъния са изпълнили изискванията за Шенген и следва да бъдат приети. Това заяви кандидатът за комисар по миграция и вътрешна сигурност Димитрис Аврампулос в отговор на въпроса на Илияна Йотова – евродепутат от групата на социалистите, дали ще окаже натиск върху Европейския съвет за присъединяването на двете страни.

Аврампулос увери, че познава проблема, защото двете страни са съседни на Гърция и побърза да уточни, че има ангажимент за скорошното им присъединяване въпреки, че въпросът не попада в конкретните му правомощия. Според Аврампулос Шенген е едно от най-големите постижения на съвременното поколение европейци. Той се обяви за пълна забрана за повторно затваряне на границите и ограничение на свободното предвижване на хората. Категоричното му мнение бе, че тези сили които пречат на Шенген, “слагат прът в колелета на европейската демокрация”.

За първи път в следващия колегиум на ЕК ще има специален ресор, отговарящ за въпросите на миграцията и вътрешната сигурност. Това бе подчертано нееднократно както в изказванията както на кандидата на Юнкер за този пост, така и в мненията на членовете на парламентарната комисия ЛИБЕ по време на изслушването. Европа е изправена пред нови предизвикателства – бежански потоци, хора, търсещи закрила и убежище, терористични заплахи и т. нар чуждестранни бойци, опасностите от радикализация в световен мащаб.

Димитрис Аврамопулос очерта няколко предизвикателства пред бъдещата си работа. Европейските институции приеха законодателен пакет, свързан с бежанците и убежищата, но предстои да заработи в държавите-членки през юни следващата година. ЕК трябва да подпомага и координира националните политики, за да се гарантира разпределението на отговорностите между тях. “Миграцията не е проблем само на Южна Европа” – заяви многократно кандидатът за комисар и поиска повече правомощия и по-добро финансиране на Фронтекс – европейската агенция за външните граници.През следващите години европейската политика ще бъде насочена към легалната миграция. В това отношение Аврампулос бе повече от пестелив, залагайки на досегашните законодателни предложения на ЕК – “синята карта”, сезонните работници и предстоящото приемане на директивата за студентите и научните работници. Предстои изработване и на Харта за защита правата на легалните емигранти.

Голяма част от въпросите по време на изслушването се отнасяха да защитата на личните данни, особено в контекста на отменената от съда в Люксембург директива. Кандидатът за комисар не се ангажира с предстоящо предложение за нова директива като подчерта, че предварително ще бъдат направени сериозни проучвания, които да намерят златната среда между успешната битка с престъпността и тероризма и неприкосновеността на личните данни и човешките права.
Димитрис Аврампулос не се ангажира на този етап и с конкретни законодателни предложения в областта на борбата с корупцията, организираната престъпност и прането на пари, какъвто ангажимент бе приет от изтичащия мандат на комисията Барозу.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.