Димитър Бонгалов става зам.-министър на правосъдието

Новият зам.-министър на правосъдието Димитър Бонгалов встъпва в длъжност утре, съобщава сайтът "Правен свят". Днес е издадена заповедта за назначаването му. Бонгалов ще отговаря за функционирането на затвори и следствени арести, като ще поеме ресора на зам.-министър Пламен Георгиев, който напусна, за да оглави Комисията за отнемане на престъпно придобито имущество. Бонгалов беше две години зам.-министър на правосъдието с ресор „затвори и арести” по времето на Георги Петканов. Тогава беше разработен новият Закон за изпълнение на наказанията, както и инвестиционната програма за затворите 2008 г., обсъждаха се проекти за частно-публично партньорство за строеж на нови затвори. През последните 10 месеца Димитър Бонгалов е директор на Дирекция Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека към Омбудсмана на републиката. Механизмът е създаден в изпълнение на факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН. В това си качество Бонгалов е извършвал проверки на затвори и арести из цялата страна, за да изготвя доклади в рамките на механизма, в резултат на което са направени редица препоръки и предложения от името на омбудсмана.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.