Десетгодишните български облигации са най-добрата инвестиция в Европа

Живеем във финансов свят, в който кредитният риск значително се е влошил…
При инвестициите имаме три вида риск: 1. кредитен риск; 2. ценови риск; 3. съдружествен риск (за съдружниците в инвестицията)…
Банките в Съединените щати (някога най-защитената инвестиция) напоследък получават по-ниски оценки, така е и в Обединеното кралство, Гърция се издъни, Италия, Испания, Португалия, Ирландия са с все по-ниски оценки.
Но пък Руанда напоследък издаде облигации за 400 милиона долара при 7% печалба.
Печалбата при Българските държавни облигации също се срина през последните 12 месеца.  Преди една година тя беше над 5%, а сега е малко над 3% при десетгодишен падеж. Парадоксът е, че аз смятам, че българските облигации са по-сигурни от германските и японските, защото JGB са с най-ниски нива за всички времена и продължават да падат.
Ниските печалби означават по-високи цени, затова на практика при максимален риск се получава минимална възвращаемост. Това е парадоксът. Така преди дни италианските CTZ с осемнадесет месечен матуритет бяха купувани при 1% печалба, което е най-ниското им ниво за всички времена
Да, аз все още смятам, че десетгодишните български облигации са най-добрата инвестиция в Европа. Съотношението "дълг – БВП" е 14% , което е най-ниското ниво в Европа. Голямата загадка е защо България не издава повече облигации , за да създаде работни места и да увеличи покупателната способност на страната?
Другата въпросителна е: Инвестират ли българските банки в испански и италиански правителствени облигации? Сигурен съм, че това се е случвало с гръцки облигации… Може би също така се купуват много по-рисковите южноевропейски облигации. Това може да доведе до фалити на банки и национализация по подобие на Обединеното кралство през 2008 г.
Само предполагам, тъй като не познавам България в достатъчна степен. Страната не е въвела еврото, но и с лев, обвързан с еврото и валутен борд, страната де факто работи с еврото, тъй като всеки лев, излязъл от централната банка е обезпечен с еквивалентната стойност в евро!
Пазарите са гладни за печалба – ето друга причина, поради която златото и други ценности започват да губят стойност. Но ако се върнем на въпроса за България , следващ спад на еврото до края на 2013 г. ще донесе ползи за износа, но ако еврото се срине, тогава трябва да се мисли за план Б… в смисъл – за друга обвързаност на лева, различна от германската марка, вероятно смесица от германската марка и от американския долар.

*Оливие Дория принадлежи към старата благородническа фамилия Дория в Генуа. Италиански финансист. Бил е управляващ директор в "Мерил Линч" Лондон от 1989г. до 1995г. и "Дойче Морган Гренфел (1995 г. – 1998 г.). За периода от април 2006 г. – ноември 2007 г. е управляващ директор в "Дойче Банк" – Лондон.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.