Депутатите разгледаха 6 и приеха 4 закона за висшето образование

На днешното си пленарно заседание народните представители разгледаха 6 законопроекта за изменения и допълнения в Закона за висшето образование и приеха на първо четене четири от проектите: на Милена Дамянова от ГЕРБ, на Министерски съвет, на Борислав Борисов от АБВ и на депутатите Милен Михов и Борислав Великов. Не получиха подкрепа и отпаднаха проектите на Румен Гечев от БСП и на Петър Славов.

В законопроекта, внесен от Милена Дамянова се променят разпоредбите, уреждащи статута и функционирането на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) като орган, изразяващ на национално ниво интересите на студентите и докторантите.

Законопроектът на Министерски съвет предвижда предоставяне на възможност държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при определени условия и по ред, извън финансирания от държавата прием и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО капацитет на съответното професионално направление или капацитет на специалността от регулираните професии. Във връзка с това в законопроекта се предвижда регулиране на максималния размер на таксите за платено обучение. Вносителите аргументират платеното обучение като възможност да се удовлетворят желанията на кандидат-студенти и кандидат-докторанти, които имат финансови възможности и интерес за обучение по специалности от професионални направления, за които към даден момент държавата не осигурява финансов ресурс. Друга част от промените ограничават финансирането на определени професионални направления, в които висшето училище не успява да се конкурира успешно с останалите.

С измененията, предлагани от Борислав Борисов се урежда печалбата и производството от научни продукти, като се ограничават възможностите за сключване на многобройни трудови договори и за заемането на множество ръководни длъжности и така се ограничава преподавателския туризъм.

Люба АЛЕКСИЕВА

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.