Депутатите приеха на първо четене държавния бюджет за 2016 г.

Парламентът избра петчленен Фискален съвет с 6-годишен мандат

Изненадващо проектозаконът за държавния бюджет за 2016 година получи по-голяма подкрепа, отколкото гласуваните вчера бюджети на Здравната каса и ДОО, които минаха със 117 и 111 гласа “за”. Нещата вървяха по същия начин и днес, особено след като председателят на ПГ на ПФ Валери Симеонов заплаши, че групата му няма да подкрепи бюджета, ако министрите не дойдат в залата Последва 30-минутна почивка, след която на поканата се отзоваха едва четирима министри, а Симеонов демонстративно напусна залата. Все пак по-късно нещата се върнаха в нормалното си русло и подготвения от министър Горанов проектозакон получи подкрепата на 138 народни представители.

От ГЕРБ гласуваха 84 депутати „за”, от БСП бяха 32 „против” с един въздържал се, ДПС с 27 „против”, РБ – 19 „за”, ПФ – 13 „за” с 5 „въздържали се”, БДЦ – 9 „за” и трима въздържали се, АТАКА – 4 „против”, АБВ – 10 „за”, от независимите депутати трима бяха „за” и двама „против”. Като част от проектозакона за бюджета за 2016 година мина и актуализация на бюджета за тази година заради отпуснатите допълнителни средства за МВР

Бюджетът предвижда ръст на БВП през 2016 г. от 2,1%. Приходите по консолидираната фискална програма през 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 37,4% от БВП, а разходите са планирани с 2 % повече в размер на 39,4 %.

Предвижда се бюджетният дефицит да бъде в размер на 1.8 млрд. лв., което отнесено към прогнозния размер на БВП се равнява на 2 процента. Според заложените параметри очакваният растеж на БВП за 2016 г. е 2,6 на сто, а средногодишната инфлация 0,5 процента.

Проектобюджетът предвижда и увеличаване на средствата за общините. За бюджетни взаимоотношения с общините се предлага обща сума 2 662.1 млн.лв., от която за местни дейности са определени 403,6 млн. лв. и за делегираните от държавата дейности 2 258,5 млн. лв.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се правят промени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. В доклада на бюджетната комисия бе посочено, че съгласно разчетите на управляващите органи за префинансиране на разходи по програмите и за осигуряване на съответното национално съфинансиране на проектите са необходими допълнителни трансфери в размер на 714, 7 млн. лв.

При представянето на проектобюджета министърът на финансите Владислав Горанов се похвали, че ключовите думи за философията на предлагания проект посочи са стабилност, реалистичност и резултати, като не пропусна да отбележи, че към 17 ноември са събрани с 1,7 млрд. лв. повече приходи спрямо същия период на 2014 г.
По време на дебатите председателят на БСП Михаил Миков заяви, че това, което се вижда като резултат е актуализация, която по същество е провал на изпълнението на бюджет 2015 г. Той подчерта, че парламентарната група на левицата няма да подкрепи държавния бюджет и ще предлагат други решения, които дават друго бъдеще и алтернатива на България. Критики към проекта бяха отправени и от депутати от ДПС, които също съобщиха в аванс, че няма да подкрепят бюджета.

Емил Димитров от ПФ заяви, че очакват от новия бюджет да е балансиран и изпълним и да има буфери в него, както и че групата ще го подкрепи на първо четене, независимо от резервите, които има.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.