Депутатите прегласуваха закона за инвестициите

Очаквано народните представители се съобразиха с ветото на президента Плевнелиев върху някои от текстовете в  Закона за насърчаване на инвестициите и снижиха значително финансовите условия за придобиване на статут на постоянно пребиваващи в България чуждестранни инвеститори.

Занапред право на постоянно пребиваване ще имат чуждестранни граждани, които са вложили не по-малко от 600 000 лв. за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти у нас или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, което в резултат на това е придобило  недвижими имоти в България на тази стойност.

Когато тези инвестиции са в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на закона, техният размер трябва да е не по-малък от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани.

Право на постоянно пребиваване ще имат и чужденци, внесли в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., с които са придобити нови дълготрайни активи на същата стойност и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.