Депутатите от “Народен съюз” предлагат промени в ГПК

Депутатите Явор Хайтов, Румен Йончев, Светлин Танчев, Георги Ковачев и Борислав Иглев от „Народен съюз” съобщиха, че са внесли проектозакон за изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се цели да отпадне разглеждането на т.нар. „допустимост“ пред ВКС, която на практика лишава българските граждани от възможността делата им да се разглеждат на касационна инстанция.

Мотивите на депутатите за внасяне на промяната е лишено от смисъл постановяването на два съдебни акта по един и същи спор, още повече, че определението по член 288 от ГПК не обслужва пряко правораздаването, а е по-близка до правната теория, аргументира се Хайтов. На практика този ред забавя необосновано производство, натоварва  излишно ВКС с допълнителна работа и създава предпоставки за намаляване на доверието на съда.

Въвеждането на неясни критерии за допускане на касационно обжалване  има същия ефект и не съществува единна база данни за практиката на съда. С приемането на този законопроект на практика ще се улесни работата на съда, заяви  Хайтов.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.