Депутатите гласуват законови промени срещу изборния туризъм

Парламентът прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за гражданската регистрация, които целят спиране на изборния туризъм.

Депутатите от ГЕРБ подкрепиха поправки, предложени от БСП и Реформаторския блок, с които ще могат да бъдат изличавани адресни регистрации, направени в нарушение на закона.

“Става дума за масовото преселение в малки общини в посока от центъра към периферията на страната. С регистрацията на 20, 30 или 100 избиратели в полуразрушени сгради и плевни, редица кандидати за кметове се надяват да променят местния вот, като си осигурят предварителна служебна победа”, посочи Мая Манолова от БСП.

Тази надпревара кой ще регистрира повече нови избиратели според Манолова демотивира хората изобщо да участват в изборите. Защо да гласуват, след като кандидатите вече са се снабдили с избиратели, които ще гласуват под строй, без да се налага да им се запълват дупки и да им се решават каквито и да е проблеми, попита Манолова и обясни, че в предложението на БСП няма нищо партийно, защото злоупотреби правят всички.

Със законопроекта на БСП се предлага всички регистрации, които са извършени в нарушение на закона да бъдат заличени, а извършителите – санкционирани

Дава се възможност за извършване на проверки на законността на адресни регистрации, съответно за заличаване на извършените в нарушение на закона. Проверка може да бъде извършена по сигнал, по искане на собственик на имота или по инициатива на кмета. Въвежда се задължение за извършване на служебна проверка за спазване на изискванията за адресна регистрация за периода 01.02.2015 г. – 30.04.2015 г.

Промените предвиждат при подаден писмен сигнал за нарушение, по искане на собственика на имота, както и по собствена инициатива кметът общината, района или кметството със заповед да определя комисия, в която се включват служители от съответната администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация. Въз основа на протокола за установено нарушение ГРАО автоматизирано заличава адреса в регистъра на населението.

Законопроектът на Реформаторския блок предвижда определен брой хора да могат да се регистрират на определен адрес

Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон.

При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици или титуляри на право на ползване. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.