Депутатите газят Закона за нормативните актове

Правовата държава започва от правилата, т.е. донякъде от депутатите, които приемат законите. Тя започва от тях и по още една причина. Когато народните представители са адресати на законодателството, те трябва да дадат пример за неговото образцово спазване. Когато не спазват приетите от тях правила те излъчват изключително лош сигнал към цялото общество и се стига до нихилизъм, неуважение към правото и институциите, чувство за безнаказаност и безотговорност. Тогава тяхната немарливост се пренася върху държавата и вместо за правова можем да говорим за немарлива държава. Два законопроекта без оценка на въздействие са внесени в Народното събрание – за старите столици и за мажоритарния вот, внесен от Георги Кадиев.

„Не може толкова сериозен проект на закон с очаквания за толкова значителни въздействия като мажоритарния вот, свързани с промяна на цялата политическа система в страната, на държавата и на обществото като цяло да има оценка от 3 странички”, пише д-р Тони Димов от Центъра за оценка на въздействие на законодателството.

„Всяка дума от текста и мотивите към законопроекта сочи на очаквания за значителни последици – смяна на избирателна система, ново райониране, нови административни структури. Има ли разумен човек, който да смята, че последиците от такъв законопроект не биха били радикални и съществени.

„България е на път да сътвори поредния невиждан връх и световен рекорд в законодателната мисъл. Законодателният ни орган приема за обсъждане закон, който е с претенцията да промени из основи държавата без да направи задълбочена оценка на въздействието от тази промяна, при действащо изрично задължение за извършването на такава по закон.

Народни представители от Реформаторския блок, ГЕРБ, БСП лява България и Патриотичния фронт дружно решиха да се опитат да заобиколят Закона за нормативните актове (ЗНА), като на 09.12.2016 година внесоха първия проект на изцяло нов закон след промените от ноември 2016 г., наречен Законопроект за старите столици на България – http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66499/. А считано от 04.11.2016 г. в подобни случаи ЗНА изисква извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието и провеждането на обществени консултации.

Към законопроекта е приложена една страница текст, озаглавен „Предварителна оценка на въздействието на законопроекта”, който няма нищо общо с това, което в световен мащаб и в ЕС се нарича цялостна предварителна оценка на въздействието. Докладът с резултатите от извършена цялостна предварителна ОВ следва да съдържа позоваването на данни и доказателства, събрани чрез прилагането на социологически методи за обработка на данни и чрез обществени консултации. Той трябва да описва проблема, който се решава с предложението, целите и резултатите които се преследват от него. Цялостната ОВ трябва да включва задълбочен, базиран на доказателствата, икономически, юридически и тясно специализиран, според областта на интервенцията, анализ който чрез използването на количествени и качествени показатели да сравнява потенциалните икономически, социални и екологични въздействия на минимум три различни варианта за разрешаване на проблема и да прави препоръка относно оптималния вариант.

Според нас, този законопроект представлява тест на депутатите как би функционирала системата в рамките на българското НС след въвеждането на задължителния механизъм на ОВ и на обществените консултации и дали регулаторната реформа ще действа ефективно или фиктивно. В случая просто липсват данни, както за извършена цялостна предварителна ОВ, така и за проведени обществени консултации във връзка със законопроекта.

Това, обаче е и тест доколко правова е нашата държава. Защото според ЗНА и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание такива законопроекти не следва да се разпределят към парламентарните комисии и не следва да се разглеждат от Парламента до отстраняване на нередовностите в тях. Да, но въпросният законопроект вече е разпределен на Комисията по културата и медиите като водеща и на Комисияа по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление като участващи. Въпросът оттук нататък е каква държава е България, като очевидно не е правова …

3 Comments

  1. Да не сте сбъркали нещо заглавието? Не би ли трябвало да е Депутати Пазят закона за нормативните актове?

  2. Отлично познаване на материята и много добър коментар за проблема съответно!

  3. Срамота! Какво се прави в такъв случай? Не трябва ли прокуратурата да им свали имунитета и да ги вкара в затвора?

Leave a Reply

Your email address will not be published.