Депутат от левицата настоява НС да провери Сметната палата

Народният представител от Коалиция за България Красимир Янков ще внесе в Народното събрание искане за формиране на парламентарна комисия, която да провери работата на Сметната палата за последните три години. Това обяви Янков пред телевизия Bulgaria On Air.

Вчера  в Парламентарната комисия  по вътрешна сигурност и обществен ред беше разгледан одита на Сметната палата  в МВР за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.

„Изключително смущаващ е фактът, че не е извършен пълен одит на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и на фирмите под шапката на МВР – „БМВ“ и „Фронтекс“. Това не изключва хипотезата, както за заобикаляне на Закона за обществените поръчки чрез тези фирми, така и на забраната за дарения на МВР. Красимир Янков попита и защо от обхвата на издадените актове за установяване на административно нарушение е изключен министъра на вътрешните работи. Янков цитира чл. 9, алинея 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, според който ръководителите могат да делегират правомощията си на други длъжностни лица от ръководената от тях организация, но съгласно алинея 2 делегирането на правомощия не ги освобождава от отговорност.

„Поради всички тези смущаващи факти от одита на Сметната палата, както и заради високия обществен интерес към управлението на МВР по времето на Цветан Цветанов, ще внеса искане за формирането на парламентарна комисия, която да провери дейността на одитиращия орган за последните три години“, каза Красимир Янков.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.