Делото за изгубените от Станишев документи се връща в СГС

Обвиненият в изнасилване екскмет призна, че е правил секс с ученичката

Софийският апелативен съд е уважил протеста на Софийска градска прокуратура и е отменил определението на Софийски градски съд от 28.09.2015 г., с което бе прекратено съдебното производство срещу Сергей Станишев за изгубването на седем класифицирани документа и делото бе върнато на прокурора, с предоставен му едномесечен срок да го внесе отново в съда.

В мотивите си САС приема протеста за основателен по всички изтъкнати от прокурора аргументи. Посочено е, че СГС е прекратил съдебното производство напълно незаконосъобразно – при липса на каквато и да е процесуална предпоставка за това.

„Съдът не може да върне делото на прокурора, указвайки му да разсекрети определен документ, тъй като ако намира основания за това, то той може само да го стори…Никакви права на обвиняемия и защитниците не могат да бъдат нарушени в наказателния процес по силата единствено на факта, че който и да е документ е засекретен, защото, с оглед правилата в НПК, на тях следва да им бъде подсигурен безпрепятствен и неограничен достъп до материалите по делото заради съответните им процесуални качества. Спазването на правата на обвиняемия в съдебната фаза е ангажимент на съда… СГС имплицитно е отрекъл суверенната преценка на прокурора, който без съмнение, изготвяйки акта на обвинението има право да даде израз на вътрешното си убеждение досежно квалификацията на деянието и досежно обстоятелството налага ли се защита, поради определянето им като държавна тайна, на изнесените в него данни.“ се сочи още в определението на САС.

Софийски апелативен съд е върнал делото на Софийски градски съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.