До 15 септември кабинетът ще е готов с план за актуализация на бюджета

Министърът на финансите Румен Порожанов представи на днешното заседание на правителството доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото
полугодие на 2014 г., съобщи пресслужбата на кабинета.
В него се посочва, че изпълнението на консолидираната фискална програма през първото полугодие на 2014 г. е преминала под знака на натиск върху бюджетното салдо, свързан както с по-ниските от планираните приходи, така и с напрежение при финансирането на разходите, основно поради замразените плащания от Европейската комисия към България по Оперативна програма “Околна среда” и по две оси на ОП “Регионално развитие”.

Министър Порожанов предупреди, че има риск бюджетният дефицит да надхвърли разрешените от Европейския съюз 3% от БВП, защото предходното правителство е заложило твърде големи приходи и разходи за хазната.

“Трябва да запазим дефицита в рамките на 3%, като трудно ще избягаме от актуализация на бюджета, която да представим на новото Народно събрание, когато то се формира”, категоричен е Порожанов, като уточни, че правителството ще представи до 15 септември план за прекрояване на държавния бюджет.

Не сме запознати, че БНБ е обявила поръчка за печатане на 60 млн. банкноти и дали това има връзка с КТБ, каза още служебният министър на финансите. Румен Порожанов бе категоричен, че няма връзка между отпечатването на банкнотите и увеличението на дефицита.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към юни 2014 г. е отрицателно в размер на 995,6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 556,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 439,5 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП се влошава номинално с 989, 4 млн. лв.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 14 170,1 млн. лв., или 45, 7 на сто от годишните разчети за 2014 г. при изпълнение на разчетите към полугодието на 2013 г. в размер на 46,6 процента. Съпоставено със същия период на миналата година, приходите по КФП остават номинално близки (нарастват с 4,3 млн.
лв.).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 30 юни възлизат на 15 165,7 млн. лв., което е 46,7 на сто от годишния разчет. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни от централния бюджет, възлиза на 561,7 млн. лв.
Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 6, 6 млрд. лв., в т. ч. 5,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.