Даниела Бобева: Няма да намаляваме отпуска по майчинство

Правителството не възнамерява да намаляваме срока на майчинството. Смятам, че е изключително важно да се подкрепят българските майки. Това обяви зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева при откриването на конференция за политиките за ранно детско развитие в България “Първите 7”, организирана от УНИЦЕФ и Световната банка. Бобева изтъкна демографският срив, големият брой отпадащи от образователната система деца, сигналите за деца – жертва на домашно насилие, тревожните данни за деца, живеещи в бедност, като сериозни проблеми, залегнали за разрешаване в програмата на правителството.
Вицепремиерът отбеляза, че оновите на здравото общество до голяма степен се залагат в първите 7 години на всеки негов член и затова политиките за децата трябва да бъдат цялостни, последователни, добре координирани, взаимно допълващи се, за да се осигурят оптимални условия за пълноценно развитие. Според Даниела Бобева най-големи грижи трябва да се полагат към децата в уязвимо положение, тъй като при тях добре обмислената намеса може да допринесе за компенсиране на неравенствата в развитието.
Година след встъпването на кабинета в длъжност Даниела Бобева отчете редица действия в посока изпълнение на правителствената програма в областта на политиките за децата. Тя припомни, че бе удължен срокът на проекта за социално включване между България и Световната банка. 69 общини получават около 60 млн. лв. за реализация на проекти, чрез които се разкриват нови места в детски ясли и градини, стартира и услугата за интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи, изпълняват се пет проекта за деинституционализация на деца.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.