Дали лидерите на ЕС ще изберат победител за енергийната сигурност?

Докато лидерите на ЕС обсъждат мерки за подобряване на енергийната сигурност на Европа по време на среща на върха в Брюксел, нов доклад разобличава плановете на Европейската комисия като крайно неадекватни за намаляването на зависимостта от вноса на енергийни източници, съобщават от българския офис на “За Земята”. Докладът показва, че амбициозни цели на Европейския съюз за енергийна ефективност и възобновяеми източници ще намалят нуждата от внос с 45% повече през 2030 г. в сравнение с плановете на ЕС.

По време на срещата в четвъртък и петък, лидерите на ЕС ще обсъждат работна версия на план за енергийна сигурност и климатичните и енергийни предложения на Европейската комисия. Комисията предлага ЕС да намали своите въглеродни емисии с 40% и да достигне дял на възобновяемата енергия от 27% до 2030 г.
Въпреки това, обаче, по-строги цели за 2030 г. биха могли да намалят общия внос на изкопаеми горива с поне 45% в сравнение с плана на Комисията. Предложените цели са да се достигне 45% дял на възобновяемата енергия, 40% енергийни спестявания (в сравнение с 2005 г.) и 55% намаляване на въглеродните емисии (в сравнение с 1990 г.) Това представлява 35% намаление във вноса на природен газ и 45% намаления във вноса на петрол. Вносът на въглища би спят изцяло преди края на следващото десетилетие.
Очаква се Комисията да обсъжда цели за енергийна ефективност за 2030 г. Наскорошен анализ потвърждава, че амбициозни цели за енергийна ефективност биха намалили значително вноса на енергийни ресурси, като в същото време биха допринесли за по-широки икономически ползи. В писмо изпратено до Комисията миналата седмица, министри от Германия, Дания, Белгия, Португалия, Гърция, Ирландия и Люксембург, също призовават Комисията да предложи до 4-ти юли амбициозна и задължаваща цел за енергийна ефективност за 2030 г. През февруари Европейският парламент одобри 40% цел за енергийна ефективност.

Франциска Ахтерберг, директор на „Грийнпийс“ Европа по политиките за енергия и транспорт, коментира: „След месеци на половинчати отговори, лидерите на Европейския съюз имат възмостността да задвижат енергийната сигурност напред. Но когато всички са съгласни, че пестенето на енергия е елементарно решение за енергийната сигурност и за климата, трябва да се запитаме какво тогава стои на пътя. Не е тайна, че енергийните компании подхранват зависимостта на Европа от внос на енергийни ресурси. Крайно време е европейските лидери да покажат, че няма да предадат контрол на олигарсите в света.“

Свен Теске, енергиен експерт на „Грийнпийс“ и автор на доклада, казва: „Всяко евро похарчено за възобновяема енергия е инвестиция в сигурността на доставките и в работната сигурност. Комбинацията от възобновяема енергия и енергийна ефективност е не само добра за климата, но е и най-добрата рецепта да се подобри енергийната сигурност на ЕС. Зависимостта на Европа от изкопаемите горива и скъпият и несигурен внос са двете страни на една и съща монета.“

Докладът, поръчан от „Грийнпийс“ и основан на проучване на „ДЛР“ – Германският институт за техническа термодинамика, разработва два сценария – един основаващ се на плановете на Европейската комисия за 2030 г., и един основан на по-амбициозна политическа рамка за 2030г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.