Covid вирусът е вписан в наредба за рискови биологични агенти на работното място

Огромен недостиг на работна ръка в следващите 10 години

Вирусът, причинил пандемията от Covid-19, да бъде вписан в специалната наредба за защита на работещите, изложени на рискове от биологични агенти на работното си място. Това предвижда проект за изменение и допълнение на наредбата, който е публикуван за обществено обсъждане на strategy.bg. Очаква е наредбата да влезе в сила на 24 ноември.

Включването на коронавируса в специалната наредба у нас за защита от биологични агенти се наложи заради транспонирането в българското законодателство на промените в европейската директива за защита от рискове свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

Обичайно промяна в подобна директива отнема от 6 месеца до 1-2 години, но в настоящия случай това се случи изключително бързо.

Основният спор при преговорите със синдикатите и на европейско, и на национално ниво беше в коя група за защита да бъде включен коронавирусът – в най-тежката четвърта, в която влизат заболявания с висок риск, за които няма лечение или в трета.

В крайна сметка той беше класифициран като човешки патоген в рискова група три. В мотивите за промени в наредбата е посочено, че въпреки че понастоящем няма ваксина, нито ефективно лечение, в международен план се полагат значителни усилия и вече има установен значителен брой потенциални ваксини.

Посочва се също така, че той може да причини тежко заболяване у хората сред заразеното население и представлява сериозна опасност, по-специално за по-възрастните работници и тези със съпътстващи медицински проблеми или хронично заболяване. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.