ЧСИ и адвокатите леко отстъпват за таксите си

 

 

Битката на омбудсмана Мая Манолова срещу високите такси на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) и срещу практиката да не бъдат уведомявани длъжниците за изпълнителни производства срещу тях е на финалната си права. На 9 октомври, след като проведе кръгла маса по промените в Гражданско- процесуалния кодекс (ГПК), правната комисия в парламента ще гласува текстовете, които ограничават таксите както на ЧСИ, така и на адвокатите.

 

Промените ще влязат в пленарна зала в средата на октомври, съобщи шефът на  комисията Данаил Кирилов. Ако те се приемат, ще се въведе 10-годишна абсолютна погасителна давност за всички дългове, таксите на ЧСИ-тата и хонорарите на адвокатите за малките вземания ще намалеят, а длъжниците ще бъдат уведомявани за исковите производства срещу тях.

Очакванията на депутатите от управляващото мнозинство са, че Министерството на правосъдието ще предложи регулация за колекторските фирми, защото такава в момента няма. Колекторските фирми, организирани в асоциация, се регулират сами по правила, които са приели, но извън техния съюз има фирми, които действат с мутренски методи и са извор на истории за психологически и физически тормоз над длъжници, чиито дългове са изкупили от кредиторите. Според действащите от началото на годината правила, ако не могат да съберат вземанията, колекторските фирми дават длъжниците на частен съдебен изпълнител, а не на арбитражен съд.

 

Какво се променя

„Затрупана съм от сигнали на хора, на които картата в чужбина им е блокирана и не могат да си налеят бензин, защото ЧСИ им е запорирало имуществото за неплатена сметка, а те дори не са били уведомени, че срещу тях има изпълнително производство. Хората трябва да знаят какво се случва”, обясни пред „Икономист” Мая Манолова нуждата от промени. Идеята за уведомяване на длъжника бе приета от правната комисия, която гласува, че когато ответникът не може да бъде намерен в продължение на един месец на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира с най-малко три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса. Депутатите вмениха задължение на съда служебно да проверява адресната регистрация на ответника, заедно с „местоработата, местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност”, и да разпорежда връчването на книжата на тези адреси.

 

Горещият картоф с таксите

Предложенията за намаляване на таксите на ЧСИ и адвокатите на хонорарите срещат яростна съпротива и от двете гилдии. На заседание на комисията Георги Дичев, шеф на Камарата на ЧСИ, заяви, че в страната работят около 1100 частни съдебни изпълнители в над 160 кантори и издръжката на всяка от тях струва годишно около 500 хил. лв. Според него, ако се намалят драстично таксите, ще се наложи някои кантори да затворят, защото при намалените такси приходите на кантора ще са средно по 250 хил. лв. Неговите данни за издръжка на една кантора предизвикаха весел смях у адвокатите, като Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет репликира, че някои от тях не могат да изкарат толкова пари за целия си професионален живот.

Дичев заяви, че ЧСИ-тата вече имат варианта за намаляване на една от таксите. За такса опис се предлага за вземане от 5 хил. лв. тя да стане 75 лв., или намалението да е с 15%. За дълговете от 20 хил. лв. намалението ще е с до 42%, а на дългове от 100 хил. лв. ще е с 26%. ЧСИ не са склонни да намалят т.нар. такса „успех”, която си начисляват при успешно за кредитора съдебно производство, защото това много ще им намали приходите. Те все пак обещаха да помислят за варианти до 9 октомври. От Висшия адвокатски съвет обясниха, че тяхната професия не е регулирана, а свободна, и те са тези, които си определят тарифите, с които трябва да се издържат. Но били достатъчно отговорни и ще предложат варианти за хората, които имат малки задължения.

Ако вариантите на ЧСИ и на адвокатския съвет не допаднат на депутатите, на 9 октомври те ще подложат на гласуване предложенията на депутатите Георги Свиленски от БСП и Йорданка Фикирлийска от ГЕРБ, според които сборът от таксите по изпълнението, събирани от ЧСИ за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лв. за задължения до 1000 лв. Тези предложения са им подсказани от омбудсмана Мая Манолова, обясниха депутати от комисията.  „Ако един човек е осъдил съседа си, който е причинил вреди в имота му с наводнение и го е принудил да направи разноски за ремонт, които не му е платил доброволно, а го е мотал години наред, ощетеният няма да може да си събере направените от него разноски за адвокат, които са в минимален размер от 200 лв. до 350 лв., защото отговорността на неизправния и недобросъвестен съсед ще е ограничена до 150 лв.”, контрира това предложение адвокат Гигова. Тя обясни, че това ще увреди хората, които имат малки вземания, а същевременно ще стимулира длъжниците да не плащат.

 

Как се предявява иск за вземане

На второ четене в комисия депутатите приеха, че не само възражението на длъжника срещу заповедта за изпълнение ще е основание съдът да указва на кредитора да подаде иск за установяване на вземането. Това ще става и ако уведомлението за издадената заповед за изпълнение е залепено на вратата или на пощенската кутия и длъжникът не се е явил да я получи. Според приетите промени има три варианта, в които съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си: когато възражението срещу заповедта за изпълнение е подадено в срок; когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника; и когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение. В първите два случая искът ще е установителен, а в третия – осъдителен.

Районни съдии обаче са изразили опасения пред депутати от правната комисия, че промените ще доведат до 30% ръст на исковите производства и работата им ще се увеличи. Според Манолова обаче това не е толкова важно, защото целта им е хората да не бъдат съдени, без да разбират за това. Правната комисия създаде нова алинея с цел да намали натовареността на съдилищата в София, според която „прекият иск на увреденото лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпването на застрахователното събитие”. „Сега ще се наложи да се командироват съдии от София към страната”, репликираха депутати.

 

Плашилото „колекторски фирми”

Най-голяма шумотевица около промените в ГПК предизвикаха частните съдебни изпълнители, които обявиха, че ако нямат материален стимул и таксите бъдат намалени драстично, те ще бъдат незаинтересовани от малките вземания и длъжниците ще бъдат прехвърлени към други събирачи на дългове – колекторските фирми, където няма регулации. Ако промените залитнат в крайности, държавата ще ликвидира един бизнес, който сама е създала, каза Дичев на заседание на правната комисия. От Асоциацията на колекторските фирми обясниха пред „Икономист”, че те си имат правила и етичен кодекс, който спазват, и че не притесняват повече от един път на ден граждани по телефона, от които имат да събират задължения, които те или са закупили на по-ниска стойност от кредиторите, или пък са станали посредници при връщането на дълга. При откровени заплахи към длъжниците и нарушаване на правилата такива фирми се изключват от асоциацията, а гражданите имат пълно право да дадат подобни компании на прокурор. Ако едно задължение не може да бъде събрано, колекторските фирми също го дават на частен съдебен изпълнител, стига то да не е твърде малко. И

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.