Членове на ВСС порицаха Ясен Тодоров за еднолични действия

Президентът очаква през янари парламентът да въведе електронното дистанционно гласуване

Петима членове на Висшия съдебен съвет порицават председателя на Етичната комисия Ясен Тодоров в еднолични действия. Поводът е организираната от Тодоров в два последователни дни публична демонстрация пред посланици, НПО и медии как функционира електронната система за гласуване, използвана от ВСС. Срещу тази система от години има критики, както и искания при важни гласувания членовете на ВСС да дават своя вот чрез бюлетини, а не с електронните пултове.

Днес бе огласено писмо на членовете на ВСС Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Камен Иванов, Елка Атанасова и Калин Калпакчиев, от което става ясно, че те научили от медиите за публичната демонстрация на системата за гласуване. По този повод петимата членове на ВСС заявяват, че решенията, с които се ангажира Висшият съдебен съвет, следва да се вземат по предвидения в закона ред от колективния орган или от неговите постоянни комисии, съобразно тяхната компетентност и мандат, а не от отделни негови членове.

“Настояваме всички въпроси, които се отнасят до дейността на Висшия съдебен съвет като висш административен орган на съдебната власт, да се поставят на общо обсъждане, както законът повелява и всички членове да бъдат надлежно информирани”, изтъкват петимата висши магистрати.

Днешната демонстрация на системата не успя да убеди част от присъстващите в нейната работоспособност и ефективност.

Системата за гласуване на ВСС е неприложима при избори с няколко кандидати, коментира след демострацията Явор Джонев – заместник-председател на Българската асоциация на софтуерните компании. Според него при гласуването на кандидатите един по един не се дава равна възможност за избиране.

Освен това се потвърдиха съмненията, че системата не дава гаранции за тайната на вота. Оказа се, че всеки от членовете на ВСС има видимост до
пултовете за гласуване на своите колеги, които седят и гласуват от двете му страни и за да прикрие избора си всеки член на ВСС трябва да закрива с ръка пулта си за гласуване. Освен това системата позволява всеки член на ВСС да гласува “За” двама или повече кандидати, въпреки че това е недопустимо.

Ясен Тодоров обори този факт с нравствен аргумент. Според него не може да се допуска, че колегите му от ВСС могат да гласуват “за” няколко кандидати за конкретен пост, защото са хора с високи нравствени качества.

Присъстващи на демонстрацията припомниха, че в последните месеци при гласуване е имало няколко случая, при които е било ясно, че членове на ВСС са подкрепили повече от един кандидат за даден пост.

След демонстрацията, за която Тодоров призна, че е организирал по свое усмотрение и решение, представителите на НПО и експерти се обединиха около мнението, че съществуващата електронна система за гласуване във ВСС не може да гарантира едновременно, тайно и при равнопоставеност
на кандидатите гласуване при избор, в случаите на участие на
повече от един кандидат в изборните процедури.

В четвъртък Ясен Тодоров ще демонстрира системата пред посланиците на европейските държави.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.