Четири ваканции за учениците, лятната не намалява

Следващата лятна ваканция за учениците от VIII до XI клас ще започне в края на юни 2018 г. Последният им учебен ден ще бъде 29 юни 2018 г. (петък). На 15 юни 2018 г. приключват учениците от V до VII клас, а най-малките в началните училища – на 1 юни 2018 г. Това предвижда графикът за почивните дни и ваканциите за предстоящата учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, съобщиха от просветното ведомство.

 

Четири ще бъдат ваканциите през годината – есенна, коледна, междусрочна и пролетна. Есенната ще бъде от 1 ноември до 5 ноември 2017 г. включително. Коледната ще продължи от 23 декември до 2 януари 2018 г., а междусрочната – от 3 февруари до 6 февруари 2018 г.включително.

 

Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас ще е от 31 март 2018 г. до 9 април 2018 г.Дванадесетокласниците ще почиват четири дни, които съвпадат с Великден (от 6 до 9 април).
Зрелостниците ще приключат училище на 15 май 2018 г., което ще им даде възможност да се явят на изпити за промяна на оценка по учебен предмет, както и за финална подготовка за държавните зрелостни изпити.

 

Пролетната сесия на матурите и националните външни оценявания след VII клас отново ще са в едни и същи дни преди 24 май. Това се налага, за да не се удължава краят на учебната година за учениците от I до VII клас. Държавният зрелостен изпит и изпитът след VII клас по български език и литература ще се проведат на 21 май 2018 г. Втората задължителна матура по предмет по избор, както и външното оценяване по математика ще бъдат на 23 май 2018 г. Двата дни ще бъдат неучебни за всички ученици освен за тези в VII и XII клас.

 

Външните оценявания след IV клас започват от 10 май 2018 г. с изпит по български език и литература. Този по математика ще бъде на 14 май 2018 г, а по “Човекът и обществото” и “Човекът и природата” – на 16 и 17 май 2018 г. През предстоящата учебна година десетокласниците във всички училища в страната ще се явят на национално външно оценяване по дигитални компетентности. Изпитът ще бъде в рамките на учебните часове в дните между 11 и 15 юни 2018 г.

 

Според графика 25 май 2018 г. ще бъде неучебен за учениците, но присъствен за учителите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.