Четин Казак: Спекулация е да се правят коментари на промените в НК на толкова ранен етап

 

 

 

 

 

 

 

На толкова ранен етап всички коментари по предстоящите промени в Наказателния кодекс звучат спекулативно. Има процедура, която регламентира сроковете и начина, по който един законопроект бива изготвян и внасян в Народното събрание. Коректно е да се изчака тази процедура, преди да се правят коментари.

Защото предложенията за промени в Изборния кодекс са качени на сайта на Министерство на правосъдието и са в достатъчно ранна фаза. Те още не са обсъждани и не са приети от Министерския съвет и това изобщо не е окончателен вариант на текстовете.

След като бъде внесен в Народното събрание, проектът за нов Наказателен кодекс тепърва ще се обсъжда и коментира. Личното ми становище е, че промените в Наказателния кодекс трябва да бъдат в пълно съответствие с европейските норми. Ако те са в противоречие с тях, не би следвало да бъдат подкрепени в парламента.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.