Частните детски градини и училища също ще получават държавна субсидия

Мнозинството в Народното събрание прие окончателно децата в частните детски градини и училища също да имат право на държавна субсидия. Текстът е залегнал в новия Закон за предучилищно и училищното образование, чието обсъждане тече още от предходното Народно събрание.

БСП най-активно се възпротиви на държавното финансиране за частните училища. Според Светла Бъчварова решението ще засили неравенството в населените места и няма да достигат средства за финансиране на държавните и общинските училища, информира БНР.

Милен Михов от Патриотичния фронт изчисли, че около 15 и 20 млн. лв. би струвало на държавния бюджет, ако всички частни училища получават държавна помощ, предаде БГНЕС.

Целият текст в закона гласи, че за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, както и за училищното образование на учениците, частните детски градини и частните училища може да получават държавна субсидия при условията и по реда на този закон.

Включването на частните детски градини и частните училища в системата на държавно финансиране ще се извършва по тяхно заявление, направено по ред, определен с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда.

Когато частните детски градини и частните училища, обаче получават държавна субсидия, те може да събират такси само за дейности, извършвани от тях, извън финансираните от държавата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.