Слово светлина

С дух и истина

От райската градина до възкресението за Божията църква е важно да бъде като невяста чиста без петно и бръчка. Вместо това църквата в седмия Лаодикийски период се явява с беззаконие и хула. Духът и законът […]

Слово светлина

Слово Светлина за небесния съд

Съдебните присъди. Кой напои земята с кърви невинни на майки и деца, обвинени за вярата си и любовта си към Христа? Небесният съд за отговорността на еврейския и римския народи. Ирод.В съдебната светлина Бог казва:„Сатана […]

Слово светлина

Слово светлина за озарение

КРАЯТ НА ХОДАТАЙСТВЕНАТА СЛУЖБА НА ХРИСТОС И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТОВА ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК. КАКВО ЗНАЧИ БЛАГОДАТНО ВРЕМЕ? ЗАЩО СЪДЕБНАТА ВЕСТ Е ЗАПЕЧАТВАЩА?В скритата манна от приключилия страшен съд Бог обяснява следното:„А Господ Исус Христос е […]

Слово светлина

Вестта „Излезте, люде Мои от Вавилон“ е насочена към хората от всички религиозни общества по света

В Съдебната светлина се казва: „Бог е съвършено различен от създадените в религията понятия чрез постановления и догми, традиции и поверия в земния бит. Затова е и вестта: „Излезте люде Мои от Вавилон“ – като […]

Слово светлина

Празник на розата в Казанлък

В карнавалното шествие за 116-я Празник на розата в Казанлък се включиха над 5 хиляди души. Начело по традиция застанаха тазгодишната Царица Роза Вероника Кънева и нейните подгласнички. За тържествата в Града на розите имаше туристи туристи от […]

Слово светлина

Съдът велик, Съдът небесен е приключил. Блажени са тези, които достигнат до 1300 години България и 35. Участие в него взема цялата Вселена – ангелите желаят да надникнат в решението на таз всемирна история

 ний, Съда велик уредихме всички земни съдби предварително в първия Съд – процес над планета Земя ги решихме и наградихме, защото в небе през Орионова врата не влиза нищо нечисто с неуредена съдба на […]

Слово светлина

Слово светлина: Има ли Бог?

147/3 Наистина е истина това, и то много голяма, че Творецът Всевиш чрез милостта Си и любовта Си сниши небето и слезе над падналата в грях планета Земя и изведе падналото в заблуда човечество. Коя […]

Няма картина
Слово светлина

България е посетена от небето и е употребена за приключване на земните съдби чрез Съда

”О, Българийо, Българийо, майко на светии, на герои! О, теб, малко кътче, градина райска, Небето посети и с огън те удостои да носиш ти времена и векове Юдиното удостоение! И смело ти знака на Юда […]