Сватбената вечеря. Скритата манна. Най-после днес, само в България, имаме възможност отново да ядем от тази манна.

В Книгата Откровение 3:20 Бог отправя покана:„Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой Гласа Ми и отвори вратата,

Прочетете повече

Вестта „Излезте, люде Мои от Вавилон“ е насочена към хората от всички религиозни общества по света

В Съдебната светлина се казва: „Бог е съвършено различен от създадените в религията понятия чрез постановления и догми, традиции и

Прочетете повече