ДЕЙНОСТИ

Дейностите по проекта са: 1. Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България 2. Усъвършенстване на

Прочетете повече

Цели

Поради неефективността на консултациите, гражданите и НПО нямат чувството, че реално оказват някакво влияние при разработването на политики и нормативни

Прочетете повече