Министерства бяха отличени с награди за обществени консултации

За първи път в България бяха връчени годишни награди за проведени по европейските стандарти обществени консултации. На 26 април Асоциацията

Прочетете повече

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение

Прочетете повече

Кой говори от името на гражданското общество пред държавата?

Обществените консултации са основополагащият механизъм, създаващ необходимия набор от условия и гаранции за упражняването на правото на участие на гражданите

Прочетете повече

Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

Консултационният процес в България има редица недостатъци поради което гражданите, медиите и неправителствените организации нямат убеденост, че реално оказват някакво

Прочетете повече

Обществена консултация, посветена на ролята на неправителствените организации в обществените консултации по публичните политики и законодателството

КОНТЕКСТ На 19 май 2015 Европейската комисия прие своята нова Програма за по-добро регулиране, която тя определи като цялостен пакет

Прочетете повече

Обществена консултация, посветена на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

КОНТЕКСТ    На 30.12.2015 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона

Прочетете повече

Обществена консултация, посветена на усъвършенстване на експертизата на работоспособността

КОНТЕКСТ    Правото на труд е основно човешко и конституционно право и следва да бъде гарантирано от държавата. Държавата следва

Прочетете повече

Обществена консултация, посветена на статута на Националното представителство на студентските съвети

Контекст През месец декември 2015 г. в Народното събрание е внесен доклад с Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона

Прочетете повече

Обществена консултация, посветена на развитието на държавната служба

КОНТЕКСТ Доверието на гражданите към институциите преминава през доверието към професионалната държавна служба. Само държавни служители, които са способни да

Прочетете повече

Обществена консултация по проекта на Закон за обществените поръчки

КОНТЕКСТ Едно от големите очаквания към избраните през 2014 г. парламент и правителство бе да подобрят публичната и законодателната среда,

Прочетете повече

Обществена консултация, посветена на Индекса на Ромското включване 2015 и мястото на България според него

КОНТЕКСТ В края на 2015 г. приключи Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015. Един от заключителните документи, свързан с

Прочетете повече

Усъвършенстване на платформата за обществени консултации

Настоящият доклад има за задача да изготви предложения за усъвършенстване на софтуерната платформа за обществени консултации на портала Коментатор Бг.

Прочетете повече

Журналисти, юристи и държавни служители атакуват непрозрачността в администрацията

Журналисти, юристи и държавни служители стартират проект за повишаване ефективността на обществените консултации по решения, свързани с държавната администрация. Причината

Прочетете повече

РЕСУРСИ

Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България Към анализа: Анализ и оценка на механизмите за провеждане

Прочетете повече

ПАРТНЬОРИ

Партньори по проекта са Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и

Прочетете повече