Обществени консултации

Проф. Петър Льондев: Съхранете българския дух на “Филип Кутев”!

  Въпросите, повдигнати в Отвореното писмо на известната родопска певица Марияна Павлова са изключително сериозни. Става дума – ако мога да се изразя така – за „най-българския” национален институт, който десетилетия наред е отстоявал съхраняването […]

No Picture
Обществени консултации

Тригодишен план за действие към Националната програма за развитие

След като обяви че стратегиите са твърде много Министерският съвет подготвя и тригодишен план за действие  за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 година Основната цел на плана за действие е […]

Обществени консултации

Бизнесът и служителите против закриване на Института по метрология

Бизнесът и служители на Българския институт по метрология (БИМ) се обявиха протим закриването му. Това става ясно от коментарите, които получихме под законопроекта за измерванията, публикуван в strategy.bg, както и в kоmentator.bg. Изпратихме за мнение […]

Обществени консултации

Проект на Постановление за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Отменят се действащите от 2006 г. Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор и се предлага утвърждаване на нови стандарти. Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор очертават основните принципи за осъществяване на дейността по […]

No Picture
Обществени консултации

Реформата в администрацията започва от начало

Реформата в администрацията започва отначало. Това става ясно от качен на портала за обществени консултации в МС документ, който се нарича Оперативна програма “Добро управление” 2014 – 2020 г. Програмата е една от седемте оперативни […]

Обществени консултации

Закриват Българския институт по метрология

Закриват Българския институт по метрология и го преобразуват в държавно предприятие. Това предвижда Закона за измерванията, публикуван на портала за обществени консултации от Министерството на икономиката и енергетиката. Българският институт по метрология е административна структура […]