Бургас е бюджетен отличник, а Кюстендил – опашкар

Общините Бургас, Русе и Стара Загора са отличниците на Министерство на финансите, а Кюстендил, Кърджали и Видин са го закъсали толкова много, че фалитът може би е на една ръка разстояние. Това става ясно от публикуваната от ведомството на Симеон Дянков сравнителна оценка на финансовата стабилност на общините за деветмесечието на 2012 година. При подготвянето на своебразната класация са отчетени резултатите на общините по критериите финансова самостоятелност, финансова устойчивост, ефективност и инвестиционна активност.

Първите 5 места в групата на отличниците в категорията „Общини с население над 50 хил. жители” допълват Благоевград и Димитровград. При общините, получили най-ниска комплексна оценка сред петте най-закъсали с финансите са още Карлово и Силистра.

А ето и общините с най-голям размер на просрочените задължения към 30 септември в милиони лева:

Пepник           13,5 млн. лева

Kъpджaли      10,7 млн. лева

Столична община     9,7 млн. лева

Дупница         7,3 млн. лева

Видин            7,2 млн. лева

Сливен           6,5 млн. лева

Смолян          6,4 млн. лева

Силистра        6,0 млн. лева

Родопи           5,2 млн. лева

Белоградчик  4,2 млн. лева

В справката, подготвена от Министерство на финансите е отделено специално внимание на ръста на просрочените задължения за периода 30 септември 2011 – 30 септември 2012 г. Първите пет общини по този показател са Кърджали, Плевен, Видин, Казанлък и Враца, като прави впечатление, че сумите са сравнително малки – 2,1 млн. лева при Кърджали и между 400 хил. и 800 хил. лева при останалите общини.

За последната една година най-много са намалили просрочените си задължения общинарите от Столична община – с цели 27,8 млн. лева. В Хасково са стопили висящите си дългове с 4,3 млн. лева, в Сливен – с 2,9 млн. лева, в Пазарджик – с 2,1 млн. лева, в Карлово – с един милион лева.

Интересно е да се проследи динамиката в общия размер на просрочените задължения за всичките 264 общини за времето откакто ГЕРБ пое управлението на страната, а Симеон Дянков – на финансите. Към 30 септември 2009 г. общият размер на просрочените задължения е 149 млн. лева. Три месеца по-късно сумата се увеличава с почти 48 млн. лева и достига 196,8 млн. лева.

На 30 декември 2010 година общият размер на просрочените задължения на общините е 194,3 млн. лева. Година по-късно – към 30 декември 2011 г. – дълговете набъбват до 2011,4 млн. лева, а към 29 февруари тази година достигат максималния си размер за последните 3 години – 233,3 млн. лева. Към 30 септември 2012 г. сумата е 175, 6 млн. лева по предварителни данни. Както се вижда, за периода 30 септември 2009 г. – 30 септември 2012 г. просрочените задължения се увеличават с 26,6 млн. лева (30,2 млн. с поетите от общините гаранции по заеми). От Министерство на финансите обясняват това увеличение на общинския дълг и общинските гаранции с ръст в размера на външните заеми. Запазва се равнището на общата задлъжнялост на общините на около 45% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия, отчитат експертите на Симеон Дянков.

При показателите за финансова самостоятелност 25 общини отчитат подобрение, а 52 – влошаване. По степен на финансова устойчивост 28 общини се подобряват и 16 се влошават. Ефективността се подобрява в 87 общини. По показателя инвестиционна активност се отчита подобрение в 13 общини.

Повече данни могат да бъдат видени на сайта на Министерство на финансите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.